W samorządach Prawo

Nadchodza zmiany w urzędach pracy

Od stycznia zmienią się zasady funkcjonowania Urzędów Pracy i ich obowiązki w zakresie aktywizacji bezrobotnych. O zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dyskutowali prezydent Łodzi i sekretarz stanu Ministerstwa Pracy.

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi spotkał się 13 listopada z sekretarzem stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Jackiem Męciną w celu omówienia zmian, jakie zostaną wprowadzone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Wiceminister przypomniał, że od stycznia 2014 r. zmienią się zasady funkcjonowania Urzędów Pracy i ich obowiązki w zakresie aktywizacji bezrobotnych. Nowością ma być profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych tak, aby była ona w możliwie największym stopniu adekwatna do potrzeb i możliwości beneficjentów.

 

 

Wiceminister Męcina omówił również założenia i sposób realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, który jest adresowany do bezrobotnych, którzy jednocześnie pobierają zasiłki z pomocy społecznej. Program zakłada ścisłą współprace pomiędzy powiatowymi urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej. Dzięki nowym rozwiązaniom resort chce zwiększać możliwości podejmowania pracy osób, które od dawna nie mają zatrudnienia. 

 

W trakcie spotkania przedstawiono również wstępne rezultaty projektu Smart Cities Challenge, który jest realizowany w Łodzi we współpracy z firmą IBM. Celem projektu jest zwiększenie efektywności wsparcia dla osób korzystających ze świadczeń społecznych.

 

- Projekt pozwoli zbadać, z jakich źródeł korzystają w Łodzi beneficjenci pomocy społecznej. Jest ich bardzo dużo, ale dystrybucja tych środków powinna być lepiej zorganizowana i monitorowana. Pomoc musi trafiać do ludzi, którzy najbardziej jej potrzebują, nie zawsze tylko do tych, którzy najgłośniej się o nią upominają - powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane