W samorządach

„Na celowniku” rządzących. Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

Centralizacja, antysamorządowa polityka rządu i dyskryminacja miast – to najważniejsze problemy, na jakie zwracano uwagę podczas pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego ZMP.

Wydarzenie odbywa się 9–10 marca w Łodzi z udziałem prawie 200 delegatów miast, którzy podsumowują miniony rok działalności Związku, przyjmują sprawozdania finansowe, ale też mają uchwalić budżet ZMP na 2023 rok.

– Rząd nie uznaje niezależności samorządu terytorialnego, nie traktuje też samorządu jako części władzy publicznej. Efektem tego jest ciągłe napięcie, chaos oraz sytuacja, w której ciągle musimy o coś walczyć – mówił prezes związku Zygmunt Frankiewicz. Jak podkreślił, ZMP jest silną, sprawną organizacją, wyjątkowo potrzebną w tym trudnym czasie dla całego samorządu. Skupia 354 miasta, w których żyje 79 proc. miejskiej ludności Polski. – Rok 2022 był wyjątkowy, bo narastały problemy. Najpoważniejszym jest centralistyczna i antysamorządowa polityka rządu i w efekcie m.in. destrukcja systemu finansów i dyskryminacja miast – mówił.

Prezes ZMP zwrócił uwagę, że w najbliższej przyszłości czeka samorządy szereg zagrożeń, w tym m.in. zapaść finansów publicznych. Jest to spowodowane tym, że państwo polskie szybko się zadłuża, a wydatki w dużym stopniu nie przechodzą przez budżet. – Sprawy idą w niedobrym kierunku – mówił Zygmunt Frankiewicz.

Szczegółowo finanse miast w ujęciu wykonania w grudniu 2022 r. i planu na obecny rok omówił dyrektor Biura ZMP Andrzej Porawski. Z monitoringu prowadzonego na stałe przez Związek oraz z danych pozyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że w najtrudniejszej sytuacji gdy chodzi o finanse są miasta na prawach powiatu i gminy miejskie. Prezentacja na ten temat znajduje się w załączeniu.

Sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Marek Wójcik omówił toczący się w minionych miesiącach proces legislacyjny, który był nieustającą obroną miast przed działaniami parlamentu i rządu wymierzonymi w ich dobro. Omawiając te kwestie Wójcik stwierdził, że miasta w zasadzie cały czas były „na celowniku” rządzących.

Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdania zarządu z działalności związku oraz sprawozdanie finansowe. Uchwalili także budżet ZMP na obecny rok. Pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego rozpoczęli także dyskusję nad dokumentami, które będą efektem spotkania w Łodzi. To m.in. apel ZMP o zaprzestanie dyskryminacji mieszkańców miast oraz stanowisko w sprawie kryzysu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, spowodowanego przez PGW Wody Polskie. Głosowania nad tymi dokumentami odbędą się w piątek.

W trakcie wydarzenia redakcja „Wspólnoty” zaprasza na specjalne stoisko, na którym czeka najnowszy numer pisma oraz inne wydawnictwa dedykowane samorządom.

oprac. na podst. inf. Związku Miast Polskich, Fot. ZMP

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane