W samorządach

Modernizacja ciepłownictwa

22 i 23 maja Olsztyn gościł konferencję „Modernizacja ciepłownictwa w kierunku efektywności ekonomicznej i osiągania celów ekologicznych” zorganizowaną przez PST „Wspólnota”.

W ciepłych dniach, których doczekaliśmy się wreszcie pod koniec maja, do stolicy Warmii i Mazur  zawitali specjaliści od energetyki cieplnej. Wyzwań na tym rynku nie brakuje - ceny nośników energii pozostają niestabilne, inflacja wpływa na koszty inwestycji, zaś założenia Europejskiego Zielonego Ładu zobowiązują do zwiększonego wykorzystania OZE. 

Spotkanie rozpoczęli gospodarze – Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna i Konrad Nowak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie.
– Dywersyfikujemy produkcję ciepła. Założyliśmy, że wspólnie z naszym partnerem – spółką Dobra Energia dla Olszyna – zbudujemy nową kotłownię szczytową oraz instalację termicznego przekształcania odpadów – przypomniał prezydent Grzymowicz, zaś Konrad Nowak szerzej przestawił stan obecny olszyńskiego systemu ciepłowniczego i plany na przyszłość.
- Dążymy do systemu efektywnego energetycznie. Nasz plan docelowy to wyeliminowanie spalania po 2050 roku, poza niewielkim udziałem ITPO – zapowiedział prezes MPEC wyliczając, że o ile jeszcze w 2019 roku niemal 100 procent miejskiego ciepła było efektem spalania węgla, o tyle już niebawem ponad jedna trzecia będzie pochodzić ze spalarni śmieci, jedna czwarta – ze spalania biomasy, zaś reszta – zależnie od koniunktury na rynku – z gazu lub węgla. - Dążymy też do ograniczenia niskiej emisji poprzez intensywną promocję ciepła systemowego. Mamy tu klęskę urodzaju i plany do końca 2025 roku. Do tego czasu nie jesteśmy w stanie przyjąć kolejnego wniosku – dodał z zadowoleniem.

Budowa olsztyńskiego ITPO to przykład partnerstwa publiczno-prywatnego. Podmiot publiczny - MPEC - gwarantuje zapewnienie odpadów do spalania i odbiór ciepła, zaś partner prywatny – spółka Dobra Energia dla Olszyna - finansowanie, ryzyko budowy i eksploatacji instalacji przez 25 lat. Tego rodzaju rozwizaniom poswięciliśmy kluczową debatę w pierwszym dniu konferencji pt. „Czy model PPP w ciepłownictwie jest dobry i dla kogo?”. Pytań nie brakowało. Jak pogodzić maksymalizację zysku inwestora z niskimi cenami ciepła? Jakie środki bezpieczeństwa (prawnego) powinien podjąć podmiot publiczny? Czy można pogodzić PPP z wykorzystaniem środków europejskich?

O swoich doświadczeniach opowiedzieli także ciepłowicy z innych miast, większych - jak Siedlce, średnich - jak Płońsk, czy mniejszych - jak Mońki. We wszystkich tych gminach ciepłownictwo jest modernizowane, każdy z samorządów przedstawił własne inwestycje i plany na przyszłość.
Obok przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych gościliśmy także ekspertów z zakresu technologii, informatyki i finansowania, co pozwoliło zarówno na wymianę doświadczeń, jak i nawiązanie relacji na najbiższą przyszość.


Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna powitał gości konferencji
Fot. Paweł Buchowiecki

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane