Prawo

mObywatel na równi z dowodem osobistym w urzędzie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o aplikacji mObywatel, przedłożoną przez ministra cyfryzacji. Dokumenty elektroniczne w aplikacji mObywatel będą miały taką samą wagę jak dokumenty tradycyjne, tzn. że będzie można na ich podstawie załatwiać sprawy w urzędzie czy u notariusza.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy przewiduje przede wszystkim umocowanie prawne dokumentu mObywatel, czyli dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, stanowiącego nowy mobilny dokument tożsamości. Dzięki temu użytkownicy aplikacji zyskają możliwości posługiwania się nowym środkiem identyfikacji elektronicznej – profilem mObywatel, który podobnie jak profil zaufany oraz profil osobisty pozwoli na potwierdzenie tożsamości (uwierzytelnienie) w usługach online.

Ponadto dzięki nowelizacji możliwe będą:

  • - dokonywanie płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika aplikacji;
  • - opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem zaufanym po uwierzytelnieniu przy użyciu profilu mObywatel (obecnie podpis zaufany może złożyć wyłącznie posiadacz profilu zaufanego lub profilu osobistego);
  • - dostęp do usług e-Urzędu Skarbowego za pośrednictwem aplikacji mObywatel;
  • udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji służbowej nauczyciela, legitymacji doktoranta, mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego) oraz tymczasowego elektronicznego prawa jazdy (umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie);
  • - stworzenie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty będą mogły prowadzić ewidencję w celu udostępniania dokumentów elektronicznych w aplikacji mObywatel, wydanych dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji). Działania te przyczynią się do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności dla mieszkańców mniejszych gmin i powiatów.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane