W samorządach

Kraków przymierza się do budowy nowej linii tramwajowej

W BIP miasta zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu „Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny”.

Termin składania ofert mija 23 kwietnia 2024 r. Opracowanie ma przedstawić możliwości organizacyjne, społeczne, techniczne, przestrzenne i środowiskowe oraz zasadność ekonomiczną budowy linii tramwajowej na osiedle Kliny.

W ramach zamówienia wykonawca będzie miał za zadanie opracować co najmniej 6 wariantów przebiegu linii tramwajowej. Będzie ona przedłużeniem istniejącej sieci tramwajowej.

– Wariant I: linia tramwajowa biegnąca od istniejącej pętli tramwajowej Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunscha i ul. Humboldta z odejściem w stronę Klinów

– Wariant II: linia tramwajowa biegnąca wzdłuż ul. 8 Pułku Ułanów z przedłużeniem w kierunku południowym

– Wariant III: linia tramwajowa biegnąca od przystanku tramwajowego „Borek Fałęcki I” wzdłuż Lasu Borkowskiego do obszaru Klinów

– Wariant IV: linia tramwajowa biegnąca od przystanku tramwajowego „Borek Fałęcki I” wzdłuż ul. Żywieckiej Bocznej do obszaru Klinów

– Wariant V (rozwiązanie autorskie): linia tramwajowa o przebiegu zaproponowanym przez wykonawcę

– Wariant VI (alternatywny): zakładający obsługę obszaru Klinów innym niż tramwaj środkiem transportu publicznego: autobusem, koleją.

Wykonawca będzie musiał przeanalizować rozwiązania wariantowe biorąc pod uwagę: prognozy ruchu, uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne, istniejącą infrastrukturę techniczną, uwarunkowania prawne i własnościowe gruntów, oddziaływanie inwestycji na środowisko, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, korzyści społeczne i gospodarcze oraz wskaźniki efektywności ekonomicznej. Wskaże również wariant preferowany w oparciu o zaakceptowaną przez miasto Kraków metodę i kryteria oceny, biorąc pod uwagę wyżej wymienione analizy.

Dokumentacja zostanie przedyskutowana z mieszkańcami podczas spotkania konsultacyjnego. Opracowanie „Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny” będzie podstawą do podejmowania przez miasto dalszych działań w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego.

na podst. inf. UM Kraków; fot. WIkipedia

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane