W samorządach

Kompostowniki dla gmin

Kompostowanie to prosty i skuteczny sposób na recykling bioodpadów. Dlatego małopolski samorząd dofinansował zakup kompostowników w gminach tego województwa.

Na początku roku samorząd województwa małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego miejscowym gminom, które zaangażują się w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. Na zadanie przeznaczono 4 mln zł, a do programu zgłosiło się 128 gmin. Kompostowniki powinny być zakupione i rozdysponowane do 30 listopada.
Wysokość wparcia finansowego określono na podstawie udziału budynków jednorodzinnych w stosunku do wszystkich zamieszkałych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy:
– powyżej 98,5 proc. udziału budynków jednorodzinnych – do 50 tys. zł,
– powyżej 90 proc. do 98,5 proc. udziału budynków jednorodzinnych – do 40 tys. zł,
– do 90 proc. udziału budynków jednorodzinnych – do 30 tys. zł.

Pierwsza wniosek złożyła gmina Pleśna. Całkowity koszt jej projektu oszacowano na 61 tys. zł, z czego 33 tys. zł stanowiła dotacja z urzędu marszałkowskiego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy. W ramach projektu 150 sztuk pojemników do składowania odpadów biodegradowalnych trafi do gospodarstw domowych. W marcu Pleśna dostała pierwszy kompostownik, który będzie wykorzystywany w przedszkolu.
Obecnie samorządy gminne są zobowiązane do recyklingu odpadów komunalnych na poziomie co najmniej 35 proc. całkowitej wagi zebranych na terenie gminy śmieci. Do 2035 roku poziom ten powinien osiągnąć nawet 65 proc.
Dla przykładu, tylko w 2020 roku z terenu gminy Pleśna przekazano ponad 275 ton tego rodzaju odpadów. Zamiast oddawać cenny surowiec firmie odbierającej odpady – zauważa Urząd Gminy Pleśna – można go wykorzystać jako kompost w ogródkach oraz na działkach obniżając przy okazji koszty gospodarki odpadami w gminie. Ulga dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady, wynosi 4 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą posesję.


Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego (20212024)
Samorządy gminne stają przed wyzwaniem, jakim jest uzyskanie odpowiednich poziomów ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Nowy program wsparcia przygotowany przez samorząd województwa małopolskiego wpłynie na zwiększenie udziału zagospodarowania odpadów komunalnych u źródła i w efekcie przyczyni się do wzrostu poziomu recyklingu na obszarze gmin. Dzięki zagospodarowaniu odpadów już w gospodarstwach domowych, m.in. przez kompostowanie, nie tylko zmniejszamy ilość śmieci, ale również uczymy się, jak we właściwy sposób korzystać ze środowiska.


Na zdjęciu przekazanie kompostowika dla gminy Pleśna
Fot. UMWM

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane