W samorządach

Katowice testują zielony budżet

Mieszkańcy stolicy Górnego Śląska po raz pierwszy mogli zgłaszać pomysły do Zielonego Budżetu Katowic, którego pula wynosi 3 mln zł.

Nowa forma konsultacji społecznych pozwalała mieszkańcom na zgłoszenie do realizacji pomysłów z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Przez ponad miesiąc, od 1 kwietnia do 14 maja, wpłynęło 128 wniosków na łączną kwotę ponad 6 mln złotych.

– Nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Dlatego podjąłem decyzję, aby w ramach budżetu obywatelskiego wydzielić osobną pulę na zielone inwestycje. Katowiczanie znów pokazali, że chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie, bo w ramach pierwszej edycji Zielonego Budżetu zgłosili 128 pomysłów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wśród wszystkich zgłoszeń znalazło się 25 projektów ogólnomiejskich, a najwięcej projektów lokalnych zostało przedstawionych dla dzielnicy Śródmieście – 14 projektów. Mieszkańcy zgłosili szereg zadań związanych z zagadnieniami poprawy i zazielenienia swoich okolic. – Przeważająca liczba wniosków dotyczy urozmaicenia zieleni miejskiej poprzez nowe nasadzenia krzewów i drzew (także owocowych), ale też tworzenie łąk kwietnych, zakupy kwietników, stawianie żywopłotów czy rewitalizację i pielęgnację terenów trawiastych – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Poza zazielenieniem miasta katowiczanie zgłosili projekty, których realizacja oznaczać może wsparcie dla zwierząt. Wśród propozycji znalazły się m.in. zakup budek lęgowych dla ptaków, stworzenie pszczelich pasiek i tzw. hoteli dla owadów zapylających. Nie zabrakło również projektów o charakterze edukacyjnym. W przypadku wyboru tych zadań do realizacji, mieszkańcy będą mogli brać udział w zajęciach edukacyjno-przyrodniczych i edukacyjno-warsztatowych (Zawodzie), uczestniczyć w cyklu EKO-warsztatów, zajęć o bioróżnorodności, a specjalnie z myślą o uczniach katowickich szkół przygotowano projekt przedmiotu z zakresu zero waste. Wśród projektów znalazły się również m.in. zakup poidełek z wodą pitną dla placówek oświatowych w dzielnicy Giszowiec, zakup tomografu dźwiękowego do bezinwazyjnego badania stanu drzew, postawienie tablic edukacyjnych z interaktywnymi grami przyrodniczymi, stworzenie elektronicznego atlasu drzew czy ogrodów deszczowych w różnych miejscach Katowic.

Spośród 128 złożonych wniosków 117 przeszło pomyślnie przez weryfikację formalną i zostało przekazanych do analizy merytorycznej. Po jej zakończeniu pozytywnie ocenione projekty zostaną przekazane Zespołowi Oceniającemu, którego zadaniem będzie wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta. Lista zadań przeznaczonych do realizacji na 2021 rok zostanie opublikowana do końca września.

Katowice są jednym z niewielu miast w Polsce, które wprowadziły zielony budżet. 

Oprac. na podst. inf. UM Katowice