Gospodarka

Katalogi Administracji Publicznej już działa

fot. Pixabay

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło Katalog Podmiotów Publicznych (KPP). Jest to nowy system teleinformatyczny umożliwiający gromadzenie ustrukturyzowanych danych o podmiotach świadczących usługi publiczne w Polsce. Wykorzystuje przy tym istniejące systemy dziedzinowe oraz rejestry.

Katalogi Administracji Publicznej to system teleinformatyczny gromadzący i udostępniający za pośrednictwem API ustandaryzowane dane o podmiotach publicznych i niepublicznych świadczących usługi publiczne dla portali usługowych i innych systemów dziedzinowych administracji. Komponentem systemu jest Katalog Podmiotów Publicznych, który dzięki przyjaznej aplikacji umożliwia zarządzanie i utrzymanie danych o podmiotach świadczących usługi publiczne, a także dzięki współpracy z innymi centralnymi systemami (REGON i e-PAUP) pozwala na ich bieżącą aktualizację.

Dzięki docelowej integracji z wieloma systemami dziedzinowymi administracji publicznej m.in. e-Doręczenia, e-PUAP, KPP pozwoli na osiągniecie istotnej korzyści poprzez oszczędność czasu pracowników administracji publicznej m.in. w wyszukiwaniu adresów na potrzeby cyfrowej korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi. Ponadto, portale usługowe udostępniające usługi dla obywateli i przedsiębiorców m.in. biznes.gov.pl, skorzystają z zasobów informacyjnych KPP w zakresie danych podmiotów publicznych. Dzięki KPP będzie możliwy dalszy rozwój e-usług realizowanych przez te podmioty, w wyniku czego obywatele i przedsiębiorcy otrzymają dostęp do lepszej jakości obsługi elektronicznej administracji. Docelowo baza danych gromadzonych w KPP będzie również służyła obywatelom jako źródło danych o instytucjach, w których mogą oni załatwiać swoje sprawy.

 

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane