W samorządach

Jubileusz gminy Lesznowola

Spotkanie było okazją do podsumowań i spojrzenia na samorząd z szerszej perspektywy. Lesznowola jest przykładem transformacji gminy z typowo rolniczej w mieszkaniowo-usługową, w której funkcjonuje ponad 10 tysięcy firm.

W hali sportowej Centrum Sportu w Szkole Podstawowej w Mrokowie odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 50-lecia gminy Lesznowola oraz jubileuszu 25-lecia pełnienia funkcji wójta przez Marię Jolantę Batycką-Wąsik. W uroczystości wzięło udział prawie 300 osób.

Jubileusz połączony był z uroczystą sesją Rady Gminy Lesznowola, którą prowadziła przewodnicząca rady Bożenna Korlak. W swoim wystąpieniu przypomniała, jak gmina wyglądała 50 lat temu – w typowo rolniczej Lesznowoli mieszkało 7 tysięcy osób, mieszkańcy zajmowali się głównie uprawą żyta, warzyw, ziemniaków i kwiatów, na terenie gminy funkcjonowało 5 dużych przedsiębiorstw państwowych. Przewodnicząca przybliżyła także cele strategiczne z zakresu polityk – przestrzennej, infrastrukturalnej, społecznej i gospodarczej, które od 1990 roku przyjął do realizacji samorząd, a następnie zaprosiła na scenę wójt Marię Jolantę Batycką-Wąsik, która swą funkcję pełni nieprzerwanie od 1998 roku.

W swoim wystąpieniu pani wójt skupiła się na prezentacji efektów wdrażanych od 1990 roku polityk, przybliżyła zebranym bazę edukacyjną i sportowo-rekreacyjną gminy oraz podkreśliła wielokulturowy charakter Lesznowoli. Podziękowała radnym kolejnych kadencji, pracownikom samorządowym i mieszkańcom, podkreślając, że w gminie Lesznowola „największą wartością zawsze byli, są i będą ludzie”. Ważnym elementem wystąpienia było zdefiniowanie wyzwań stojących przed samorządem, do których należy m.in. dalszy rozwój bazy dydaktycznej w przeżywającej boom demograficzny gminie, budowa dróg, rozwój terenów rekreacyjnych oraz wdrażanie nowoczesnych technologii z zakresu infrastruktury dronowej i cyfryzacji.

W uroczystości w Mrokowie wzięło udział prawie 300 gości. Wśród nich byli przedstawiciele parlamentu, rządu, urzędu marszałkowskiego, Warszawy i sąsiednich samorządów. Wójt i rada gminy otrzymali wiele gratulacji, w tym pamiątkowy medal Pro Masovia przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego „Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego”.

oprac. na podst. inf. UG Lesznowola

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane