Prawo

Interpretacje ministerstwa w sprawie śmieci

Na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska pojawiły cztery nowe interpretacje przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wyjaśnienia te dotyczą:

- sprawozdań zerowych" podmiotów wpisanych do rejestru, a nieodbierających odpadów komunalnych

- klasyfikacji odpadów przy dwupojemnikowym systemie zbierania odpadów

- sposobu przekazywania przez gminy Marszałkowi Województwa danych dotyczących rejestru działalności regulowanej,

- dotychczas zawartych przez właścicieli nieruchomości umów na odbieranie odpadów komunalnych

TAGI: odpady komunalne,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane