W samorządach

Gniezno stawia na rozwój usług społecznych

3,5 mln zł dofinansowania pozyskało Gniezno z funduszy unijnych na projekt społeczny, z którego skorzysta ponad 200 mieszkańców.

W ramach projektu „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych” powstaną 2 mieszkania wspomagane, które zostaną wyposażone i wyremontowane. Skorzysta z nich w sumie 6 osób. Celem takich mieszkań jest przygotowanie osób do tej pory niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ważną rolę w procesie wdrażania podopiecznych do samodzielności, odegra opiekun mieszkania.

Projekt zakłada również utworzenie 20 nowych miejsc w klubie seniora. Przeprowadzony tam zostanie remont dolnej kondygnacji budynku i zamontowana będzie winda. Z dodatkowych miejsc skorzysta 60 nowych uczestników. Przewidziano dla nich zajęcia z samoobrony, spotkania z prawnikiem i dietetykiem, nordic-walking, z cyfryzacji, ruchowo-muzyczne, fotograficzne, jogę dla seniorów, plastyczne, ogrodnicze,  aquaerobik. A osoby, które uczestniczyły w zajęciach Klubu Seniora w poprzednich latach, zostaną objęte nowymi formami wsparcia, z których do tej pory nie korzystały, np. z cyfryzacji czy też z zajęć z prawnikiem. Wszyscy uczestnicy klubu seniora skorzystają z wyjazdów i imprez, które zostaną zorganizowane wspólnie z partnerem projektu – Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan.

W ramach dofinansowania 86 osób zostanie objętych usługami opiekuńczymi i asystenckimi. Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe i 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Usługi opiekuńcze będą świadczone dla 40 osób. Natomiast usługami asystenckim zostaną objęte 46 osoby z niepełnosprawnością.  

Dofinansowanie w wysokości 3 565 185,45 zł pozyskano w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021–2027. Całkowita wartość projektu to 3 984 529,45 zł. 

oprac. na podst. inf. UM Gniezno

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane