Prawo

Gminy czekają na nowelę ustawy śmieciowej

Wiele gmin czeka z podjęciem uchwał w sprawie sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci. Jest to konsekwencja, podjęcia w grudniu 2012r. przez Senat uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Za wniesieniem projektu opowiedziało się 96 senatorów. Nowelizacja ma wprowadzić więcej swobody w przedmiocie gospodarowania odpadami.

Zapowiedz zmian w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, spowodowała wstrzymanie prac nad ustaleniem sposobu naliczania stawek za wywóz odpadów w wielu gminach. Liczą one na korzystne rozstrzygnięcia w tej kwestii. Chodzi przede wszystkim o możliwość wprowadzenia możliwości łączenia metod naliczania opłat za wywóz odpadów na terenie gminy. W obecne obowiązującej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie istnieje jedynie możliwość wyboju jednej spośród czterech sposobów naliczania takiej opłaty. Gminom zależy na tak zwanym „systemie mieszanym”, który w ich przeświadczeniu jest bardziej elastyczny i umożliwi dopasowanie uregulowań do specyfiki gminy.

Niektóre z gmin podjęły uchwały w sprawie sposobu naliczania opłaty, lecz wstrzymały się z określeniem stawek. Jednak w wielu gminach uchwały podjęto w terminie przewidzianym w Ustawie, tj. do końca ubiegłego roku.

Za przykładem Inowrocławia, kwestionowane przez gminy są również zapisy o konieczności organizowania przetargów na przedsiębiorstwo, które będzie wywozić odpady, w przypadku gdy gmina posiada własną spółką komunalną. Wniosek w tej sprawie trafił do Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt przewiduje min. możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, sfinansowanie przez gminę z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprawki Senackie utrzymują w mocy już pojęte uchwały m.in. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z możliwością ich dostosowana do nowych uregulowań. Nowela wskazuje trzy miesięczny okres na dostosowanie się samorządów do nowych zapisów.  

TAGI: odpady komunalne, ustawa o porządku i czystości w gminach,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane