W samorządach

Gminne fotoradary czeka audyt

Minister transportu podpisał rozporządzenie wprowadzające audyt lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących instalowanych przez samorządy.

Dotychczasowe rozporządzenie z 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące nie dawało podstaw do weryfikacji lokalizacji fotoradarów, zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r.

 

Nowe przepisy wprowadzają cykliczny (co 40 miesięcy) okres weryfikacji lokalizacji. Fotoradar uznany zostanie za zlokalizowany zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu przez kolejnych 40 miesięcy, gdy analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, informacja o miejscu lokalizacji i opinia właściwego komendanta wojewódzkiego policji, sporządzona i uzyskana nie później niż 2 miesiące przed upływem okresu 40 miesięcy, potwierdzi zasadność tej lokalizacji.

 

Nowe przepisy obejmują stacjonarne urządzenia rejestrujące zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed 28 czerwca 2011 r. i zobowiązują ich użytkowników do sporządzenia pierwszej analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i informacji o miejscu lokalizacji oraz uzyskania po raz pierwszy opinii komendanta wojewódzkiego policji do 31 maja 2013 r. Natomiast użytkownicy fotoradarów, które zostały zainstalowane po 28 czerwca 2011 r., a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, powinni wykonać powyższe czynności nie później niż 2 miesiące przed upływem 40 miesięcy od dnia uzyskania zgody wydanej przez głównego inspektora transportu drogowego.

 

Jaki będzie efekt nowego rozporządzenia? Specjaliści szacują, że może zniknąć z ulic nawet 40 proc. fotoradarów, ponieważ nie wpływają one w istotny sposób na bezpieczeństwo, np. ich instalacja nie spowodowała spadku liczby wypadków. W Polsce stoi w tej chwili około 550 fotoradarów, w tym 200 należy do gmin.

 

W zeszłym roku straże gminne wystawiły w całym kraju 1,4 mln mandatów za wykroczenia drogowe.

TAGI: drogi, transport,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane