W samorządach

Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne to stabilny przychód do budżetów gmin

Rozmowa z Katarzyną Suchcicką, dyrektorem generalnym OX2 w Polsce.

Sytuacja finansowa samorządów destabilizuje się. Dochodzi do tego zmieniające się otoczenie zewnętrzne – coraz trudniej planować dochody i wydatki. Czy rozwój energetyki wiatrowej oraz słonecznej możemy traktować jako element działań w kierunku pozyskania nowych dochodów do budżetów gmin?

Wobec niepewności w planowaniu wpływów budżetowych współpraca samorządów z inwestorami energetycznymi może stanowić solidny fundament myślenia o przychodach –  szczególnie w gminach miejsko-wiejskich, które są dla nas naturalnym partnerem. Mówimy tu zarówno o fotowoltaice, jak i farmach wiatrowych. Szacuje się, że przychód do budżetów gmin, na terenie których zlokalizowane są działające lądowe farmy wiatrowe, wynosi około 100 000–130 000 zł rocznie od jednej turbiny wiatrowej. Podatki od budowanych oraz zaplanowanych do budowy w najbliższych latach wiatraków przyniosą gminom wpływy na poziomie około 150 000–200 000 zł od jednej turbiny wiatrowej. Tę kwotę należy pomnożyć przez liczbę wiatraków oraz czas ich eksploatacji, który wynosi nawet 30 lat. Mówimy więc o milionach złotych każdego roku zasilających budżety gmin. Podobnie jest w przypadku farm fotowoltaicznych, gdzie również dla każdego inwestora obowiązkowy jest podatek. Farmy słoneczne na terenie gmin oznaczają zatem regularne wpływy z podatku od nieruchomości, trafiające do gminnych budżetów.

O korzyściach dla gmin, jakie wynikają z budowy farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych , będziemy szeroko dyskutowali w eksperckim gronie podczas Europejskiego Kongresu Samorządów. Kongres EKS odbędzie się 6 i 7 marca w Mikołajkach. Jako OX2 zainicjujemy dyskusję oraz wspólnie z samorządowcami, w toku debaty i indywidualnych rozmów chcemy stworzyć model współpracy dewelopera farm wiatrowych i foowoltaicznych z burmistrzem, wójtem, radą gminy i mieszkańcami.

 

Czy rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach należy rozpatrywać w kategoriach korzyści dla budżetów gmin, czy możemy też mówić o korzyściach wprost odczuwanych przez mieszkańców?

O korzyściach budżetowych już mówiłam – to miliony złotych rocznie do budżetu samorządu, w którym zlokalizowana jest średnia lub duża farma OZE. Ale my chcemy dawać lokalnym społecznościom więcej. Rolnicy, do których należą ziemie, na których zbudujemy nasze farmy, otrzymują czynsz dzierżawny przez cały okres życia wiatraka lub farmy fotowoltaicznej. To solidny i stabilny zastrzyk finansowy dla każdego gospodarstwa domowego. Jako deweloper realizujący inwestycję OZE staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu gminy czy regionu, w którym prowadzimy naszą działalność. Jesteśmy mecenasem wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych. Aktywizujemy lokalną społeczność, prowadzimy akcje edukacji ekologicznej. W samym województwie lubelskim wsparliśmy finansowo organizację kilkudziesięciu wydarzeń. Przyczyniamy się do rozbudowy i modernizacji infrastuktury drogowej i energetycznej. Wszystkie nasze działania realizujemy w uzgodnieniu z lokalnymi władzami oraz mieszkańcami.

 

Jeżeli wójt lub burmistrz chciałby zaprosić do swojej gminy firmy energetyczne – od czego powinien zacząć?

Pierwszym krokiem jest z całą pewnością nawiązanie dialogu ze specjalistami, którzy wykonali już setki takich inwestycji oraz potrafią ocenić potencjał drzemiący w danej lokalizacji, zaproponować rozwiązania korzystne dla gminy i dla inwestora. Eksperci w swoich dziedzinach rozpoczynają swoją pracę od rozpoznania szans i zagrożeń, aby jak najpłynniej przejść przez cały proces i wypracować maksimum korzyści dla regionu. W OX2 realizujemy projekty energetyki odnawialnej od blisko 20 lat. Jesteśmy największym w Europie deweloperem lądowej energetyki wiatrowej. Od 2019 roku lądowe projekty wiatrowe oraz projekty fotowoltaiczne rozwijamy i budujemy także na rynku polskim. Naszym atutem jest zespół, który tworzą najlepsi specjaliści w naszej branży. Nasza wiedza, kompetencje i doświadczenie są gwarantem sukcesu realizowanych projektów.

Obecnie trwają pracę nad liberalizacją tzw. ustawy odległościowej. Rząd odchodzi od reguły 10H. Stwarza to szansę na lepszy rozwój energetyki wiatrowej w gminach oraz wspólne projektowanie rozwiązań OZE oraz rozwoju terenów wiejskich na wielu płaszczyznach. W przypadku fotowoltaiki nie mamy natomiast ograniczeń wynikających z przepisów prawa, które wydłużałyby proces rozwoju i realizacji farmy słonecznej. Jesteśmy gotowi do współpracy z samorządami i aby wspólnie planować inwestycje.

Do współpracy zapraszamy wszystkie samorządy, które mają geograficzny i urbanistyczny potencjał do rozwoju energetyki odnawialnej. Bo właśnie w Polsce samorządowej i lokalnej drzemie potencjał, który może zapewnić wszystkim Polakom czyste powietrze, bezpieczeństwo energetyczne oraz tani prąd.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane