W samorządach

Dzieci idą na miasto

Pierwszym polskim Miastem Przyjaznym Dzieciom jest Gdynia. W kolejce czekają już następne samorządy.

Miasto Przyjazne Dzieciom to program UNICEF kierowany do samorządów. Jego celem jest wsparcie w pracach nad zapewnieniem odpowiedniej jakości dóbr i usług dla młodzieży oraz praktyczna realizacja zapisów Konwencji o Prawach Dziecka. Miasta ubiegające się o ten tytuł powinny przeprowadzić działania wewnątrz struktur samorządowych (w tym określić budżet na rzecz dzieci) i włączyć młodzież w życie społeczne oraz procesy podejmowania decyzji jej dotyczących. Muszą też zaangażować lokalną społeczność, czyli organizacje pozarządowe, biznes, ośrodki naukowe, rodziców, wreszcie same dzieci.
Pierwszym w Polsce miastem przyjaznym dzieciom jest Gdynia, zaś o nadanie tytułu ubiegają się Sopot, Konin, Toruń, Kraków, Poznań i Grodzisk Mazowiecki.
Tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom przyznawany jest na dwa lata. Po tym czasie przeprowadzana jest ocena, aby sprawdzić, czy miasto wciąż spełnia założone kryteria. Udział w programie jest bezpłatny, a miasta ubiegające się o tytuł mogą liczyć na stałe wsparcie ekspertów UNICEF.
Sieć miast przyjaznych dzieciom zrzesza już 4 tysiące miejscowości z 45 krajów. Wśród korzyści dla samorządów, obok – co oczywiste – poprawy jakości życia dzieci i młodzieży, organizatorzy wskazują także na przeciwdziałanie starzeniu się miast.


Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni
Już dawno odeszliśmy od powszechnie rozumianej polityki rodzinnej opartej na pomaganiu, opiece i wspieraniu. Przesunęliśmy ją w obszar budowania relacji, więzi, przyjaznej przestrzeni sprzyjającej rozwojowi rodziny oraz tożsamości dzieci i młodzieży. To ta grupa gdynian stanowi znaczącą część mieszkańców i jest przyszłością miasta. Zachęcamy mieszkańców do planowania swojej przyszłości właśnie w Gdyni, mieście przyjaznym dzieciom, młodzieży i rodzinie.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu
Sopot cechuje wielki potencjał i różnorodne zasoby, ale naszym największym skarbem są nasi mieszkańcy, w szczególności ci najmłodsi, dzieci i młodzież. Sopot kieruje się zasadą, że dobro dziecka i jego prawa mają najwyższy priorytet. Inwestujemy odważnie w przyszłość wiedząc, że są nią młodzi sopocianie. Mamy nadzieję, że nasze starania i potencjał będą umożliwiały w praktyce skuteczne wdrażanie zasad Konwencji o Prawach Dziecka, stanowiących integralny element wizji przyszłości Sopotu. Doskonalenie już realizowanych i inicjowanie nowych działań na rzecz dzieci staną się w Sopocie jednym z celów strategicznych miasta.

Piotr Korytkowski, prezydent Konina
Priorytetami rozwoju dziecięco-młodzieżowej polityki Konina jest zwiększenie zaangażowania młodych w życie miasta i poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. A także zmiana w kierunku nowej edukacji opartej na szacunku i empatii, budującej poczucie własnej wartości, samodzielności i kreatywności oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i lokalnym środowisku. Uczestnictwo w programie UNICEF Polska pozwoli nam zwiększyć skuteczność działań samorządu służących realizacji tych priorytetów, a dzięki wdrożeniu planu rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży lepiej zintegrujemy, skoordynujemy i rozwiniemy działania służące poprawie warunków i jakości ich życia w naszym mieście.


Fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane