W samorządach

Dotacje od Niepodległej

Do 24 lutego br. można składać wnioski do programu dotacyjnego „Niepodległa" na 2023 rok. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Tegoroczny program przewiduje dofinansowanie projektów upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Można wnioskować o dotacje od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego nie może przekroczyć 85 proc. całego budżetu zadania. Budżet Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na 2023 rok wynosi 6 mln zł.

O pieniądze mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) oraz organizacje pozarządowe. Na przygotowanie i złożenie wniosków beneficjenci mają czas do 24 lutego 2023 roku do godziny 15:59. Zadania będzie można realizować od 25 kwietnia do 20 listopada 2023 roku.

Wsparcie kierowane będzie m.in. na następujące przedsięwzięcia: wystawy wraz z katalogami, rekonstrukcje historyczne, festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i warsztatów strzeleckich), wytyczanie i znakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, mapping.

Uzupełnieniem wymienionych działań mogą być dodatkowe projekty realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Więcej o programie dotacyjnym „Niepodległa” na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dotacje

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane