Modernizacja ciepłownictwa w kierunku efektywności ekonomicznej i osiągania celów ekologicznych

W dniach 22–23 maja br. Olsztyn stanie się stolicą polskiego ciepłownictwa. Na konferencję „Modernizacja ciepłownictwa w kierunku efektywności ekonomicznej i osiągania celów ekologicznych. Wyzwania i przykłady rozwiązań” przyjadą samorządowcy i prezesi spółek komunalnych, aby podzielić się wiedzą i doświadczeniem. To świetna okazja, by poznać możliwości i oferty finansowania takich projektów między innymi przez instytucje państwowe.

O KONFERENCJI

Przed polskim rynkiem ciepła stoi ogromne wyzwanie związane z procesem transformacji, wymuszonym przede wszystkim polityką klimatyczną, w tym zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi oraz rosnącym kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2. W ostatnim czasie dodatkowym katalizatorem zmian stał się kryzys na rynku surowców wywołany atakiem Rosji na Ukrainę. Przedsiębiorstwa ciepłownicze muszą podejmować działania inwestycyjne, które przełożą się na redukcję emisji gazów oraz zmianę sposobu wytwarzania ciepła. Bez tego czekają nas trwałe wzrosty cen ciepła, a w konsekwencji zmniejszanie poziomu wykorzystania ciepłownictwa sieciowego.

O tym, jak przeprowadzić modernizację systemu ciepłowniczego, opowiedzą prelegenci konferencji „Modernizacja ciepłownictwa w kierunku efektywności ekonomicznej i osiągania celów ekologicznych”, która odbędzie się 22–23 maja w Olsztynie. Będzie to unikalna okazja do skonfrontowania swojej wiedzy i planów w zakresie modernizacji przedsiębiorstw i systemów ciepłowniczych z doświadczeniami tych, którzy podobne zadanie zrealizowali bądź właśnie to robią. Konferencja będzie w całości oparta na analizie studiów przypadków z miast różnej wielkości. Organizatorzy (Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA wraz ze współgospodarzem – miastem Olsztyn) przygotowali program tak, aby możliwe było dogłębne zapoznanie się z konkretnymi przykładami. Wśród prezentacji dobrych praktyk znajdą się m.in.:
– budowa w systemie PPP ciepłowni ITPO w Olsztynie, włączenie jej do systemu ciepłowniczego miasta oraz zapewnienie dostaw paliwa RDF we współpracy z sąsiednimi gminami;
– etapowa modernizacja systemu ciepłowniczego w Siedlcach – mieście średniej wielkości, od ciepłowni węglowych, poprzez produkcję ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, wprowadzenie kotłów opalanych gazem, po aktualnie przygotowywaną inwestycję ITPO;
– etapowe wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym z wykorzystaniem biogazu w mieście powiatowym Płońsku.

Organizatorzy chcą zaprezentować metodykę prowadzenia zróżnicowanych projektów modernizacji kompleksowej, co uzupełnione zostanie kilkoma prezentacjami punktowych projektów ciepłowniczych. Będzie możliwość bezpośrednich rozmów z prezydentami, burmistrzami oraz prezesami firm ciepłowniczych realizujących zadania modernizacyjne.

Inwestycje w ciepłownictwie to przedsięwzięcia niezwykle kosztowne, dlatego ważnym komponentem konferencji będzie możliwość zapoznania się z ofertą finansową i doradczą podmiotów publicznych. Dokonamy też przeglądu innych źródeł finansowania, między innymi z funduszy europejskich oraz przez banki komercyjne.

W drugim dniu konferencji – dla chętnych – odbędzie się wizyta studyjna w olsztyńskiej instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. A ponieważ intensywna praca wymaga chwili rozrywki, wieczorem pierwszego dnia w Hotelu Warmińskim zaplanowano bankiet i występ kabaretu Czerwony Tulipan.

REJESTRACJA I PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

 

REJESTRACJA

 

PARTNERZY


  

  

 


  

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane