W samorządach

Budowanie odporności na wypadek sytuacji kryzysowych

W Brukseli trwa posiedzenie plenarne Europejskiego Komitetu Regionów. Jednym z tematów dyskusji europejskich samorządowców był temat wzmacniania odporności miast i regionów oraz ich gotowości na zwalczanie kryzysów. Głos w tej sprawie zabrał między innymi Mariusz Frankowski, radny m. st. Warszawy, z którym rozmawialiśmy w Brukseli.

W trakcie swojej wypowiedzi na forum posiedzenia plenarnego Mariusz Frankowski podkreślił potrzebę wprowadzenia mechanizmu koordynacji współpracy na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym uwzględnienia roli samorządów w pracach na kluczowymi procesami i mechanizmami pomocowymi, co ma szczególne znaczenie dla zwiększania odporności całej Unii Europejskiej.

„Samorządy lokalne pełnią kluczową rolę w zapewnieniu usług i infrastruktury odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Z uwagi na specyfikę działalności, znajdują się na pierwszej linii reagowania w sytuacjach kryzysowych, często biorąc na siebie dodatkowy ciężar finansowo-organizacyjny. Pokazały to najpierw kryzys migracyjny na południu Europy, a następnie społeczno-gospodarcze skutki pandemii i wojny w Ukrainie. Wpływ na kondycję samorządów mają również globalne wyzwania związane z kryzysem klimatycznym i surowcowym. Wzrosty wydatków przy jednoczesnych spadku dochodów zaburzają stabilność działania samorządów, wpływając z jednej strony na możliwości świadczenia usług dla mieszkańców i realizacji kolejnych inwestycji wspierających cele zrównoważonego rozwoju, a z drugiej – zdolność do szybkiego i skutecznego reagowania na nieprzewidywalność czasów w których żyjemy. (Dla przykładu do Warszawy od początku trwania wojny trafiło ponad 1,1 mln uchodźców z Ukrainy, z czego w mieście pozostało ponad 100 tys. mieszkańców. Nagły przyrost populacji wpływa na wiele obszarów: usługi społeczne, edukację, ochronę zdrowia, mieszkalnictwo, transport, gospodarkę odpadami, czy gospodarkę wodno-ściekową. Z podobnymi wyzwaniami o różnej skali mierzą się również inne samorządy).

Dlatego budowanie odporności i gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych musi odbywać się w ścisłej współpracy  na różnych poziomach administracji Unii Europejskiej (w tym z uwzględnieniem roli samorządów lokalnych będących najbliżej mieszkańców). Tylko tak możliwe jest zapewnienie sprawnego procesu decyzyjnego i potrzebnych środków finansowych wpływających na skuteczność działania” – mówił radny.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane