W samorządach

Bogusław Kośmider, Samorządowiec Roku 2016

Od 1994 roku jest radnym Krakowa, od dwóch kadencji jej przewodniczącym, w plebiscytach lokalnych mediów czterokrotnie wybierano go najlepszym krakowskim radnym, dwukrotnie został Krakowianinem roku. Jest bez wątpienia kompetentnym radnym, sprawnym przewodniczącym, liczącą się w Krakowie osobowością. Decyzją Kolegium Redakcyjnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” Bogusław Kośmider został Samorządowcem Roku 2016.

Wiele lat temu Bogusław Kośmider zainicjował powstanie Krakowskiego Holdingu Komunalnego, spółki akcyjnej grupującej wszystkie miejskie przedsiębiorstwa zajmujące się majątkiem miejskim i realizacją zadań na rzecz mieszkańców. Dzisiaj KHK SA usprawnia zarządzanie funkcjami miasta, umożliwia racjonalne wykorzystanie zasobów, w tym kapitału oraz innych aktywów, pomaga zdobywać środki na rozwój, a także ułatwia optymalizację podatkową miejskich spółek.

 

W kadencji 2010–2014 skutecznie forsował wielką reformę finansów miasta, o czym opowiada w wywiadzie na stronach 16–18. W minionym roku intensywnie podjął prace na rzecz wzmacniania samorządu najmniejszego i najsłabszego – jednostek pomocniczych. Często niedoceniane dzielnice i sołectwa pełnią ważną rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, aktywizują mieszkańców, uczą samodzielnego starania się o jakość najbliższego otoczenia. Ta troska to realizacja konstytucyjnej zasady pomocniczości, tak często rozumianej w naszych gminach jedynie jako postulat wobec władz centralnych, ale będącej pustym hasłem, gdy idzie o praktykę działania ich samych.

 

Ta praca Bogusława Kośmidera wymaga szczególnego docenienia: wiele mówi się o społeczeństwie obywatelskim, potrzebie budowy zaufania, o kapitale ludzkim – jako o wielkich ideach zwykle oderwanych od rzeczywistości ludzkiego życia, a tymczasem chodzi o proste rzeczy obok nas. O relacje sąsiedzkie, wzajemne wspieranie się i pomoc, o lokalne środowisko, ochronę wspólnego mienia i wspólnych wartości. Właśnie delegowanie zadań publicznych, by były najbliżej mieszkańców, otwieranie możliwości działania samorządowi sołeckiemu, dzielnicowemu, ochotniczym strażom pożarnym, kołom gospodyń wiejskich, klubom sportowym i stowarzyszeniom – jest praktykowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

 

Tę właśnie wartość, poprzez osobę Samorządowca Roku 2016, chcemy podkreślić, i takie działanie uhonorować. Doceniając osobiste zalety i osiągnięcia Bogusława Kuśmidera, pragniemy też przypomnieć, że rady gmin i miast stanowią niezwykle ważne, bo społeczne, ogniwo w systemie samorządu terytorialnego w Polsce.

 

Na www.wspolnota.org.pl wywiad i tekst o przewodniczącym.

 

Trzeba wzmocnić kontrolną funkcję rady >>>

 

Krakowski element stoicyzmu >>>

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane