W samorządach

200 mln zł dla oddziałów przedszkolnych

Od lipca samorządy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji w oddziałach przedszkolnych przy podstawówkach.

Na początku kwietnia zakończyły się konsultacje projektu dokumentu pn. „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Minister edukacji Krystyna Szumilas we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego jeszcze w styczniu zaproponowała, że w 2013 roku przeznaczy dodatkowe 50 mln euro (czyli ponad 200 mln zł) na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.

 

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na modernizację 2293 istniejących oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy 1402 szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy, w których wychowanie przedszkolne odbywa się tylko w oddziałach przedszkolnych lub na terenie gmin o najniższym poziomie uprzedszkolnienia w danym województwie.

 

Zaplanowano, że fundusze mogą być przeznaczone m.in. na organizację placu zabaw, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, zakup mebli i wyposażenia, wyposażenie lub doposażenie kuchni, zakup wyposażenia wypoczynkowego, zakup i montaż mebli do szatni, zabawki i pomoce dydaktyczne oraz zabezpieczenia grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.

 

Wiele oddziałów przedszkolnych wciąż wymaga doinwestowania, co potwierdził raport Głównego Inspektoratu Sanitarnego za 2012 r. W 12 proc. skontrolowanych placówek stwierdzono brak wydzielonego placu rekreacyjnego dla młodszych dzieci, w blisko 10 proc. urządzenia sanitarne były niedostosowane do wzrostu dzieci, w 9,5 proc. meble nie miały stosownych certyfikatów, w 6 proc. powierzchnia sal jest zbyt mała, a w 4 proc. nie ma możliwości prowadzenia dożywiania.

TAGI: budżet, finanse samorządowe, fundusze unijne, przedszkole,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane