Prawo

17.09.2020

Wysokość opłaty przekształceniowej

Obowiązek uiszczenia opłaty przekształceniowej następuje z mocy prawa. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z jej wysokością, może złożyć do właściwego organu wniosek o jej ustalenie w drodze decyzji.