Prawo

22.10.2020

Minimalny czas na złożenie oferty

Termin składania ofert na wsparcie realizacji zadań gminy nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. Wskazanie krótszego terminu stanowi naruszenie prawa.