W samorządach

Powstanie kodeks prawa samorządowego

Minister ds. rozwoju samorządu Michał Cieślak poinformował o zakończeniu konsultacji projektu Samorząd 3.0. Powołał radę naukową, z którą konsultował będzie przedstawione przez samorządy propozycje. Kolejny etap to powołanie komisji kodyfikacyjnej.

Jak podkreślił Minister, w ramach konsultacji Samorząd 3.0, wpłynęło ponad 1000 wniosków na 1300 stron. Dotyczyły one przede wszystkim inwestycji o znaczeniu publicznym, poszukiwania nowych źródeł finansowania jst, poprawy jakości usług publicznych takich jak oświata, gospodarka odpadami czy transport. Przesłane przez samorządowców materiały mają posłużyć do likwidacji barier w zakresie rozwoju samorządów. Departament Współpracy z Samorządem w KPRM dokonał już wstępnej analizy zebranego materiału i opracował "19 wyzwań po upływie trzech dekad funkcjonowania samorządu".

W skład powołanej przez Ministra rady weszli: prof. dr hab. Jan Izdebski (przewodniczący rady), prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. dr hab. Waldemar Hoff, ks. prof. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. dr hab. Maciej Perkowski, dr hab. Michał Domagała i dr Krystian Wasilewski.

Następnym etapem prac ma być powołanie komisji kodyfikacyjnej, która przygotuje jednolity kodeks prawa samorządowego.