W samorządach

Laboratoria Przyszłości - nabór przedłużony

W związku z dużym zainteresowaniem programem „Laboratoria Przyszłości” nabór wniosków został przedłużony do 30 listopada - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa skierowana do szkół podstawowych. Dzięki programowi szkoły otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Program jest realizowany w ramach programu „Polski Ład”. Na wsparcie szkół rząd przeznaczy łącznie ponad 1 mld zł – w pierwszej kolejności dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół niepublicznych. Wsparcie jest przyznawane w zależności od wielkości szkół. Organy prowadzące mogą otrzymać do:

  •     30 tys. zł – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168, a uczy się w nich 292 457 uczniów)
  •     60 tys. zł – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492, a uczy się w nich 495 017 uczniów)
  •     70 tys. zł – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659, a uczy się w nich 142 467 uczniów)
  •     300 zł na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678, a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).


„Oznacza to, że wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 zł na ucznia” - wylicza MEiN. I dalej: „Mniejsze szkoły otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe odpowiadające ich potrzebom, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Łącznie z inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów uczęszczających do prawie 15 tys. szkół.”  


Źródło MEiN
Fot. Pixabay