Wykorzystanie środków unijnych

Unijne perły. Ranking wykorzystania środków europejskich na projekty społeczne 2007–2015

Przygotowując ranking wykorzystania środków UE przez samorządy, zmieniliśmy metodologię. Po pierwsze, analizujemy teraz cały okres 2007–2015. Po drugie, prezentujemy dwa wskaźniki: dotacje z funduszy UE na wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz dotacje inwestycyjne z funduszy UE na zadania związane ze sferą społeczną. W tym drugim przypadku uwzględniliśmy m.in. wydatki w działach takich, jak: turystyka, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. I wyniki tego właśnie zestawienia prezentujemy na stronach 42–53, gdzie omawiamy najciekawsze przykłady inwestycji zrealizowanych przez samorządy.

Cały ranking do pobrania

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane