W samorządach

Postulaty z Wielkopolski

W ostatnich dniach maja odbył się Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Celem statutowym spotkania, było podsumowanie działalności merytorycznej i finansowej organizacji oraz udzielenie absolutorium zarządowi za realizację zadań w 2022 roku.
Oprócz części sprawozdawczej, zjazd był okazją do dyskusji na temat bieżących problemów JST. Z zaproszenia SGiPW skorzystał Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego, który przedstawił prezentację na temat działań samorządu województwa wielkopolskiego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Wielkopolsce oraz realizacji Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040.
Obecni na zjeździe partnerzy przybliżyli założenia nadchodzącej rewolucji planistycznej, elektroniczne rozwiązania w komunikacji z mieszkańcami, przykłady i rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną jednostek samorządu terytorialnego, a także zasad związanych z kontrolą mieszkańców oraz firm asenizacyjnych w zakresie nieczystości ciekłych. Drugi dzień obrad w całości poświęcony był aspektom finansowym funkcjonowania JST, dlatego dzięki współpracy z ekspertami, możliwa była prezentacja harmonogramu regionalnych konkursów w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027, analiza kondycji ogólnej finansów publicznych, czy możliwości odzyskiwania środków wydanych na sfinansowanie zadań zleconych.

Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia to również forum aktywnych samorządowców, które pozwala formułować opinie, spostrzeżenia i propozycje rozwiązań. Najbardziej zaangażowani nagradzani są wyróżnieniem „Lider wśród aktywnych”. W tym roku tytuł ten przypadł gminie Rzgów oraz powiatowi nowotomyskiemu.

Podczas zjazdu sformułowano także stanowiska i wnioski:
· w sprawie propozycji wprowadzenia regulatora w branży odpadowej (kierowane do PRM oraz MKiŚ),
· w sprawie wzięcia pod uwagę systemu finansów publicznych w formułowaniu obietnic wyborczych (kierowane do głównych partii politycznych startujących w wyborach parlamentarnych).

Delegaci na zjazd sformułowali zaś wnioski o podjęcie działań w innych istotnych dla JST sprawach:
· o podjęcie zdecydowanych rozmów dających JST gwarancję utrzymania niższej stawki zakupu energii na dotychczasowym poziomie oraz możliwość rozwiązania bez kar umownych zawartych umów w ramach grup zakupowych (burmistrz gminy i miasta Krajenka, Stefan Kitela),
· o zajęcie stanowiska w sprawie ubytku w podatku rolnym (burmistrz miasta i gminy Lwówek, Piotr Długosz),
· o zmobilizowanie GDDKiA w sprawie przyspieszenia i zintensyfikowania działań umożliwiających JST wykorzystanie destruktu. (wiceprzewodniczący SGiPW Ryszard Nawrocki )
· o zajęcie stanowiska w sprawie złagodzenia zapisów projektu ustawy o ochronie złóż strategicznych, uniemożliwiający JST rozwój strategiczny (burmistrz Czempinia Konrad Malicki).


Źródło i fot: SGiPW

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane