Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 18/1128 - sierpnia 31, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sławomir Bukowski

Sopot wsiądzie na rowery

We wrześniu na ulicach Sopotu pojawi się 80 rowerów miejskich. Operatorem systemu, podobnie jak w Warszawie i innych miastach, będzie firma Nextbike.

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. BUK

Jak zdobyć dofinansowanie do planu gospodarki niskoemisyjnej

Od 2 września do 31 października Narodowy Fundusz Ochrony przyjmuje wnioski o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, realizowanych w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki będą kierowane do samorządów oraz stworzonych przez nie grup.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Kondraszkiewicz

Nowy limit obsługi zadłużenia to szansa czy zagrożenie?

Od momentu wejścia w życie w 2010 r. nowelizacji ustawy o finansach publicznych art. 243, wprowadzający nowy limit obsługi zadłużenia, budzi ogromne kontrowersje. Krytykowane jest zastąpienie starych limitów nowym, skomplikowanym wzorem, który w dodatku dla każdego samorządu oznacza co innego. Warto jednak, chociażby ze względu na wyraźną niechęć strony rządowej do wycofania się ze zmian, poszukać pozytywnych stron i znaleźć sposoby na realizację budżetu i konstrukcję WPF w nowych warunkach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

(Bez)robotna Nysa

19 proc. – to oficjalny wskaźnik bezrobocia w powiecie nyskim. Ale naprawdę pracy nie ma 15 proc., może 12, a może jeszcze mniej. – Ludzie rejestrują się, żeby mieć bezpieczenie zdrowotne. My ich zidentyfikujemy – mówi starosta Adam Fujarczuk. Urząd pracy realizuje tam pierwszy w Polsce tak duży system robót publicznych, pozwalający zweryfikować, kto naprawdę szuka zatrudnienia. To element większej układanki. Stoi za nią grupa osób, wśród nich znani krajowi eksperci. Kto i dlaczego wziął Nysę na celownik?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Zaskakująca oferta rządu

Ministerstwo Finansów zapowiada złagodzenie wymogów indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który ma obowiązywać od przyszłego roku. Jednocześnie ciągle uszczupla dochody samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Wraca stare SIO

Ministerstwo Edukacji skierowało do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej.=

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Depozyty u ministra

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Najbardziej polityczne referendum w Polsce

13 października odwołanie prezydent Warszawy będzie znacznie trudniejsze, niż zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Wielce prawdopodobne, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wyjdzie z opresji obronną ręką.

Zaloguj się i czytaj więcej

Alina Kozińska-Bałdyga

Sami możemy zreformować oświatę

Konsekwentna polityka przekazywania szkół organizacjom pozarządowym, prowadzona przez samorządy, może doprowadzić do oddolnej reformy systemu edukacji i odejścia od Karty Nauczyciela.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Trzeba oddać szkoły, żeby uratować gminę

Z 10 punktów programu naprawczego w gminie Harasiuki naprawdę ważny jest jeden. Reforma sieci szkół. Przekazanie trzech placówek do prowadzenia stowarzyszeniu oraz utworzenie zespołów szkół przyniesie ponad 1,3 mln zł oszczędności rocznie. A to w połączeniu z pożyczką z budżetu państwa sprawi, że w 2017 roku gmina spełni wymogi nowej ustawy o finansach publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

MEN łudzi zmianami w Karcie

Kolejny rok trwają prace nad zmianami sposobu wynagradzania nauczycieli. Nadal nie ma jednak nawet projektu ustawy. Coraz trudniej uwierzyć, że rząd zdecyduje się na większe zmiany w Karcie Nauczyciela jeszcze w tym roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Patrycja Rybińska

Dziedziczenie spółek przez gminę

Dziedziczenie spółek w istocie jest dziedziczeniem udziałów w spółkach handlowych, które polega na nabyciu w drodze spadkobrania ogółu uprawnień i obowiązków wobec spółki i uzyskaniu w ten sposób przez spadkobiercę statusu wspólnika w spółce. Co do zasady udział wspólnika w razie jego śmierci wchodzi do spadku po nim i podlega dziedziczeniu według reguł prawa spadkowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Weronika Grabowiecka

Lokowanie wolnych środków przez JST

Rynek finansowy oferuje wiele możliwości lokowania i różne rodzaje lokat bankowych, jednak ich wybór przez JST jest uzależniony od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Różańska-Filipczak

Sporny „teren zieleni” i „zadrzewienie”

Pojęcia „teren zieleni” czy „zadrzewienie” nie mogą być odnoszone do jakiejkolwiek nieruchomości z pominięciem pełnionych przez nie funkcji. Przyjęcie przeciwnego założenia doprowadziłoby m.in. do różnego rodzaju negatywnych konsekwencji dla osób podlegających przepisom omawianej ustawy, np. zwiększenie o 100 proc. opłaty za usunięcie drzew.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przetarg na dowóz dzieci do szkół

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego dowozu dzieci do szkół w brzmieniu: „Wykonawca musi dysponować pojazdami wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2003 roku. Poza tym Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pojazdem zastępczym” narusza zasadę uczciwej konkurencji w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. DBK

Ordynacja wyborcza wciąż obowiązuje

W przypadku kwestii dotyczących obecnej kadencji rady gminy, które mogą pojawić się w jej trakcie, należy stosować poprzednio obowiązująca ustawę, zgodnie z którą wybory te zostały przeprowadzone. Dotyczy to również stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. DBK

Odmowa zgłoszenia przedstawiciela klubu radnych do komisji rewizyjnej

Jeżeli klub radnych nie korzysta z zagwarantowanego mu przez ustawę uprawnienia i odmawia wskazania swojego przedstawiciela do komisji rewizyjnej, to komisja ta powinna zostać powołana przez radę powiatu z pominięciem przedstawiciela tego klubu.

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. DBK

Zadania jednostki obsługującej placówki oświatowe

Zadanie polegające na prowadzeniu spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, nie stanowi żadnego z zadań określonych ustawie o systemie oświaty, a tym samym nie można go przekazać do realizacji utworzonej w gminie jednostce obsługi placówek oświatowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. DBK

Koszty przekształcenia użytkowania wieczystego

Żaden przepis szczególny nie przewiduje konieczności uiszczenia kosztów postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez wnioskodawcę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Miejsca dobrej zabawy

Linaria, parki tematyczne, miniatury światowych budowli, wymyślne urządzenia do wspinaczki – place zabaw powstające w polskich gminach nie ustępują już w niczym placom zachodniej Europy. Takie same urządzenia, jak w popularnym ogródku dla dzieci na Polach Marsowych w Paryżu, stoją na przykład w parku miejskim w podwarszawskim Pruszkowie. Samorządowcy zrozumieli, że w miejsca do rekreacji warto inwestować, a mieszkańcy coraz mocniej dopominają się o budowę ogólnodostępnych placów zabaw w parkach, przy szkołach i przedszkolach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane