Prawo

Samorządowcy zdecydują o organizacji pracy zdalnej

Od jutra, tj. 3 listopada, urzędy administracji samorządowej mają przejść na pracę zdalną. Początkowo mowa była o dwóch tygodniach takiej pracy. Dzisiaj wiemy już, że w wyniku rozmów z samorządowcami urzędnicy będą pracować zdalnie przez miesiąc. O tym jak będzie wyglądała praca zdecydują sami samorządowcy.

W dokumencie, który został dzisiaj przesłany do konsultacji samorządowcom określono, że od 3 listopada do 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach  organizacyjnych  wykonujących  zadania  o  charakterze  publicznym  kierownicy urzędu  administracji  publicznej,  dyrektorzy  generalni  urzędu  lub  kierujący  jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, jeżeli dotychczas polecenia takiego nie wydali. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8 ustawy z  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia urzędów. W rozporządzeniu dodano, że kierownik  urzędu  administracji  publicznej,  dyrektor  generalny  urzędu  lub  kierujący jednostką  organizacyjną  wykonującą  zadania  o  charakterze  publicznym  może  wyłączyć  z zakresu pracy zdalnej zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeśli nie jest możliwe ich wykonywanie w trybie zdalnym.

Samorządowcy są zadowoleni z faktu, że to im pozostawiono decyzję o tym, w jaki sposób zorganizować pracę urzędów. Zastanawiają się jednak nad tym jak zorganizować prace osób, które muszą mieć dostęp do komputerów znajdujących się w urzędzie, np. tych z dostępem do bazy CEPIK. Nie wiadomo również co z terminami określonymi w KPA. Wstrzymanie ich biegu – podobnie jak to miało miejsce wiosną tego roku – wydaje się niezbędne do zachowania ciągłości prowadzonych spraw oraz spokoju urzędników i obywateli.

Mimo, że „pracujący” poniedziałek się kończy to rozporządzenie wciąż nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. A rozporządzenie ma wejść w życie od jutra. Projekt można zobaczyć na stronie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.