Zarządzanie w samorządzie

Partnerstwo publiczno-prywatne w zadaniach komunalnych

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

Marcin Leśny, Elżbieta Rablin-Schubert, Katarzyna Świątek

ISBN

978836691306-6

Rok wydania: 2022
Format: B5

120,00 zł

Opis:

Partnerstwo publiczno-prywatne jest jednym z modeli realizacji zadań publicznych, który w praktyce publicznoprawnej występuje coraz częściej. Obecnie to gminy zazwyczaj realizują takie projekty. Okoliczność ta skłoniła nas do przygotowania pierwszego w Polsce opracowania dotyczącego warunków realizacji projektów PPP w praktyce komunalnej. Powstało ono w ramach działalności Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy z wykorzystaniem doświadczenia zawodowego jej autorów.

Książka adresowana jest do wszystkich osób, które odpowiadają w jednostkach samorządu terytorialnego za przygotowanie projektu w modelu PPP lub jego realizację. Wykorzystując nasze doświadczenie zawarliśmy w niej praktyczne wskazówki, dzięki którym jednostki optymalnie przygotują się do realizacji projektu oraz właściwie powierzą zadania partnerom prywatnym. W tym celu przedstawione rekomendacje poparliśmy przykładami praktycznych wdrożeń.

Naszym celem było przygotowanie opracowania napisanego w sposób prosty i przystępny, które pozwoli na poznanie specyfiki partnerstwa publiczno-prywatnego osobom, dla których jest to pierwsze doświadczenie przy realizacji zadania w takim modelu.

 

Autorzy:

Marcin Leśny – radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i europejskiego, w tym prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Doradzał przy realizacji skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych także w modelu PPP oraz reprezentował JST w precedensowych postępowaniach, w tym przed Komisją Europejską oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Elżbieta Rablin-Schubert – adwokat, ekspert w obsłudze transakcji inwestycji publicznoprawnych. Doradzała przy finansowaniu największych projektów infrastrukturalnych oraz przy innowacyjnych transakcjach finansowania strukturyzowanego, m.in. partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze edukacji i zdrowia.

Katarzyna Świątek – radca prawny, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i zamówień publicznych. Doradca procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przy realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane