Zarządzanie w samorządzie

Ochrona danych osobowych w samorządzie terytorialnym - poradnik praktyczny ze wzorami uchwał i dokumentów

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

dr Bartosz Mendyk

ISBN

978-83-66913-03-5

Rok wydania: 2022
Liczba stron: 229
Format: B5

160,00 zł

Opis:

Książka jest praktycznym poradnikiem, w którym zebrano unikalną, przedstawioną w przystępny sposób, a przede wszystkim praktyczną, opartą na licznym orzecznictwie wiedzę pozwalającą samorządowym włodarzom, sekretarzom, urzędnikom, pracownikom biur rady oraz samym radnym zgłębić przepisy prawa i zasady związane z informacją publiczną, jawnością i ochroną danych osobowych.

Jej zaletą są szczegółowe komentarze ze wskazaniem konkretnych przepisów prawa i orzecznictwa, dzięki którym urzędnicy skutecznie udostępnią (lub odmówią udostępnienia) informację publiczną oraz   zanonimizują  i ochronią dane osobowe. Poradnik podpowiada, jakie dokumenty udostępniać, a jakich nie. Ułatwia przygotowanie odpowiedzi na konkretne  wnioski o udostępnienie informacji publicznej, pozwoli podejmować w zgodzie z prawem decyzje, które nie będą podważane przez organy nadzoru i sądy.

Szczególne miejsce w publikacji zajmują zagadnienia związane z informacją publiczną, jawnością i ochroną danych osobowych w codziennej pracy rady gminy. Będzie ona pomocna dla pracowników urzędu przygotowujących uchwały na sesje organów stanowiących JST. Podpowiada jak prawidłowo zredagować przepisy odnoszące się do przetwarzania danych osobowych w uchwałach, np. dotyczące przyjmowania wniosków o dodatki energetyczne lub deklaracji śmieciowych.

Pracownicy biura rady i radni znajdą w książce informacje o zakresie swoich uprawnień i ograniczeń związanych z dostępem do informacji publicznej. Książka opisuje również doświadczenia i orzecznictwo związane z pracą zdalną radnych i rad podczas pandemii COVID-19.

W poradniku zamieszczono dwadzieścia wzorów dokumentów i uchwał przydatnych zarówno sekretarzom i urzędnikom, jak również biurom rady i radnym. Pozwolą one zweryfikować poprawność dokumentów i uchwał funkcjonujących w urzędzie, poprawić je lub wykorzystać. 


Bartosz Mendyk – doktor nauk prawnych, Inspektor Ochrony Danych w jednostkach samorządu terytorialnego. Trener i autor licznych artykułów z zakresu ochrony danych osobowych, jawności  i dostępu do informacji publicznej. Publikuje na łamach Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i miesięcznika „Pracownik Samorządowy”.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane