Ustrój samorządu

Statut gminy z komentarzem. Poradnik praktyczny po nowelizacji ustawy ustrojowej

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

Ireneusz Krześnicki – dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

ISBN

Publikację polecamy przewodniczącym rad, radnym, członkom komisji statutowych, sekretarzom gmin/miast, szefom jst, radcom prawnym, pracownikom obsługującym rady.

150,00 zł

Opis:

Książka jest poradnikiem zawierającym propozycje zapisów, które nie tylko ułatwią sformułowanie nowego statutu, ale też wskażą na możliwość wyeliminowania regulacji, których w statucie być nie powinno. Uwzględnia porady i wskazówki, które pozwolą krok po kroku przygotować projekt nowego statutu tak, by był aktem porządkującym i harmonizującym wzajemne relacje pomiędzy organem wykonawczym a uchwałodawczym.

Autor przedstawia przykład uniwersalnego projektu statutu gminy – zapisu poszczególnych jednostek redakcyjnych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, opatrzonych komentarzem z praktycznymi wskazówkami, dotyczącymi m.in. tego:

  • jakie funkcjonalne regulacje dotyczące organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów gminy zawrzeć w statucie, aby pomagał on w pracy rady w zakresie zwołania (w tym prowadzenia i ustalenia porządku obrad sesji), prowadzenia dyskusji, procedury głosowania, ogłaszania przerw i odraczania obrad;
  • jak sporządzać dokumentację z sesji (w tym protokołu);
  • jak uregulować kwestie dotyczące zasad i trybu pracy komisji, w tym nowej komisji skarg, wniosków i petycji;
  • jak pogodzić przepisy o dostępie do informacji publicznej z regulacjami statutowymi ustalającymi zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy.

Dużo uwagi autor poświęca oznaczaniu przepisów statutu i ich systematyzacji oraz zasadom wprowadzania do niego zmian.

Publikację polecamy przewodniczącym rad, radnym, członkom komisji statutowych, sekretarzom gmin/miast, szefom jst, radcom prawnym, pracownikom obsługującym rady.

Mimo że książka w celu utrzymania przejrzystości nie zawiera odniesień do przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego i wojewódzkiego, będzie przydatna także dla osób przygotowujących projekt statutu powiatu i województwa.

Książka zawiera przykład uniwersalnego projektu statutu gminy – zapisu poszczególnych jednostek redakcyjnych z uwzględnieniem ostatnich zmian prawa.

Ireneusz Krześnicki – dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, doświadczony samorządowiec (były sekretarz miasta, sekretarz gminy, zastępca wójta), autor kilkuset publikacji prawniczych i samorządowych: na portalu Wolters Kluwer, w dzienniku „Rzeczpospolita”, „Gazecie Prawnej”, „Piśmie Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA”. Autor książki Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego z przykładami (ODDK Gdańsk 2008 r.), współautor książek: Działalność uchwałodawcza Rady Gminy (MUNICIPIUM SA, wyd. I 2005 r, wyd. II 2007 r.), Poradnik radnego gminy i powiatu (MUNICIPIUM SA 2006 r.).

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane