Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 12/966 - marca 20, 2010

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

MM

Przeciwdziałanie przemocy coraz bliżej?

Zaloguj się i czytaj więcej

MM

Kary za przewlekłość i bezczynność

Zaloguj się i czytaj więcej

MM

Nauczyciel bez matury

Zaloguj się i czytaj więcej

MM

Prostsze wnioski ZUS

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Na plaży i przed urzędem bez papierosa

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Krajowy Rejestr Karny

Zaloguj się i czytaj więcej

DEKLARACJA KONGRESU XX- LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Sola

Skuteczniejsza kontrola wewnętrzna

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Sola

Kontrola finansowa jako jeden z elementów kontroli zarządczej

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Sola

Kontrola zarządcza w administracji samorządowej

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Sola

Zasady koordynacji kontroli zarządczej

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Sola

Projekt regulaminu w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej i zasad jej koordynacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Sola

Załącznik nr 1 Organizacja kontroli zarządczej w urzędzie gminy i w jednostkach organizacyjnych gmin

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Sola

Załącznik nr 2 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Sola

Analiza porównawcza standardów kontroli finansowej i standardów kontroli zarządczej

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Sola

Procedury kontroli w myśl nowej ustawy o finansach publicznych

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Sola

Czy kontrola zarządcza w znaczący sposób wpłynie na wzrost efektywności w działaniu samorządów?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Głosowanie na zebraniu wiejskim

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Sztejna

Uchwała w sprawie skargi

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Szewc

Uprawnienia komisji w procedurze uchwałodawczej

Zaloguj się i czytaj więcej

Damian Wąsik

Wydawanie decyzji w imieniu wójta

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzebanie w śmieciowej niemocy

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Zbieranie odpadów metali

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Różne stawki opłaty adiacenckiej

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Termin wniesienia skargi

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Tezy wyroków i orzeczeń

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Korzystanie z parków i zieleńców

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Uzupełnienie sieci przedszkoli

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane