Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 5/959 - stycznia 30, 2010

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

TF

Pytania o podpisy elektroniczne

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

RIO o zarobkach nauczycieli

Zaloguj się i czytaj więcej

Wacław Łękawski

VAT zamiast "janosikowego"?

Zaloguj się i czytaj więcej

KP

Nadgodziny w rodzinnych domach dziecka

Zaloguj się i czytaj więcej

WAP

Nowa gmina, stary burmistrz

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Janowski

Informatyzacja postępowania administracyjnego

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Wielkie sprzątanie biurokratycznej stajni

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Mniej biurokracji

Zaloguj się i czytaj więcej

WAP

Łódź bez kapitana

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

RIO proponuje zmiany?

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Odnowa wsi na nowych zasadach

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Badania strażników miejskich

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Wypłaty środków unijnych zagrożone

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Piszko

Pełnienie funkcji z wyboru a prawo do emerytury

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Filipek

Drugi zwycięzca bez ponownego przetargu

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Murzydło

Za bezczynność grożą konsekwencje

Zaloguj się i czytaj więcej

Damian Wąsik

Przestępczość wyborcza

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Laszczyński

Wydatkowanie środków publicznych pochodzących z funduszu sołeckiego

Zaloguj się i czytaj więcej

Marlena Sakowska- Baryła

Objęcie mandatu radnego przed końcem kadencji

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamila Przepieść

Elektroniczny sąd

Zaloguj się i czytaj więcej

Bogusław Dziadkiewicz

Odszkodowanie a częściowe wywłaszczenie

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Wróblewski, Anna Durmowicz

Komisja rewizyjna kontroluje czas pracy

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Durmowicz

Umowa dzierżawy targowiska

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Zmiana miejsca zamieszkania młodocianego

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Wykonywanie poleceń przełożonego

Zaloguj się i czytaj więcej

Pośrednia kontrola OSP

Zaloguj się i czytaj więcej

Bezpośrednia podległość służbowa małżonków

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Sołectwo a kontrola

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Poprawki do protokołu sesji rady

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Dochody współmałżonka w oświadczeniu majątkowym

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Zabranie głosu przez publiczność na sesji

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Fijołek

Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Adamek

Podatek od użytkowania

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Kara za nieprzekazanie sprawy

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Ograniczenie korzystania z nieruchomości

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Tezy wyroków i orzeczeń

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Likwidacja biblioteki

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Regulamin organizacyjny instytucji kultury

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz

Kondycja finansowa samorządów

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamila Przepieść

Kto będzie rządził odpadami komunalnymi?

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Usunięcie drzewa bez zezwolenia

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane