Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 8/910 - lutego 21, 2009

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Magdalena Jezierska

Zmiana wierzyciela ZOZ

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Jezierska

Samorządowe szpitale bez dofinansowania

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Jezierska

Nowe stawki wynagrodzeń w ZOZ

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Kłopoty z fotoradarami

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Sztuk

Mandaty przez pośrednika

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Jezierska

Zalecenia do gospodarki odpadami

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Ogólne zasady dotyczące zatrudniania młodocianych

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Ulga uczniowska

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Niższe kwalifikacje niż określone w przepisach

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Nieodpowiednia liczba godzin kursu pedagogicznego

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Staż pracy

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Czynniki wpływające na uzyskanie dofinansowania

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Warunki formalne wniosku pracodawcy o dofinansowanie

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Zakład doskonalenia zawodowego beneficjentem?

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Zakończenie

Zaloguj się i czytaj więcej

Aneta Walewska

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Zaloguj się i czytaj więcej

Karol Klimek

Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Zaloguj się i czytaj więcej

Marlena Sakowska-Baryła

Protokół z sesji

Zaloguj się i czytaj więcej

Udział w sesji podczas urlopu macierzyńskiego

Zaloguj się i czytaj więcej

Granice dopuszczalnej krytyki burmistrza

Zaloguj się i czytaj więcej

Bezczynność wójta

Zaloguj się i czytaj więcej

Tezy wyroków i orzeczeń

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Dodatek za wysługę lat

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane