Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 2/904 - stycznia 10, 2009

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

ZM

Spór o informację przestrzenną

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Poloczek

Nowa ustawa o wojewodzie

Zaloguj się i czytaj więcej

ZM

Koncesje na kopaliny

Zaloguj się i czytaj więcej

ZM

Zmiany w ewidencji gruntów

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Kontrola samorządu województwa

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Umieszczanie reklam

Zaloguj się i czytaj więcej

TF

Ogłaszanie aktów prawnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar

Inwestycje a środowisko ? nowe regulacje

Zaloguj się i czytaj więcej

Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar

Zakres ustawy

Zaloguj się i czytaj więcej

Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar

Dostęp do informacji

Zaloguj się i czytaj więcej

Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska

Zaloguj się i czytaj więcej

Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Zaloguj się i czytaj więcej

Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar

Decyzje środowiskowych uwarunkowaniach

Zaloguj się i czytaj więcej

Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar

Organy ochrony sordowiska

Zaloguj się i czytaj więcej

Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar

Ochrona przyrody

Zaloguj się i czytaj więcej

MJ

Nowy schemat pomocy publicznej

Zaloguj się i czytaj więcej

NP

Specjalne strefy ekonomiczne

Zaloguj się i czytaj więcej

Aneta Walewska

Dostęp do informacji o środowisku

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Grysiński

Zasiedzenie nieruchomości przez gminę

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Ryl

Nagroda jubileuszowa

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Żona burmistrza wynajmująca komin od miasta

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Skrzypek

Dzierżawa gruntu

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Adamek

Egzekucja podatków

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli przez gminy

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Nieterminowe przekazanie składek emerytalnych

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Tezy wyroków i orzeczeń

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Zasady korzystania ze szkolnej stołówki

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane