Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 44/894 - listopada 1, 2008

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Artur Osiecki

Cele nowelizacji

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Zmiana definicji usług i wyłączenia

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Zamówienia udzielane w częściach

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Warunki udziału w postępowaniu i podwykonawstwo

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Uzupełnianie dokumentów

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Zmiany w trybach

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Umowy w sprawach zamówień publicznych

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Kontrola prezesa UZP

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Zmiany w środkach ochrony prawnej

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Przepisy przejściowe i rozporządzenia

Zaloguj się i czytaj więcej

Zwrot kaucji gwarancyjnej

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Nieruchomości PKP przekazane gminom

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Dopuszczalność sądowego dochodzenia roszczenia odszkodowawczego

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Tezy wyroków i orzeczeń

Zaloguj się i czytaj więcej

MCH

Zaświadczenia potwierdzające wysokość pomocy de minimis

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane