Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 28/774 - lipca 15, 2006

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rafał Zygmunt

Umowy ramowe dla JST

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Zygmunt

Nieważność umów

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Zygmunt

Zabezpieczenie należytego wykonania

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Zygmunt

Wygaśnięcie

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Zygmunt

Zmiana kontraktu

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Zygmunt

Geneza umowy

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wesołowski

Pomoc regionalna

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wesołowski

Finanse publiczne

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wesołowski

Ochrona środowiska

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Zalesianie gruntów

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Adamek

Zwrot nadpłaconego podatku

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wesołowski

Odprawa emerytalna

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wesołowski

Nielegalne składowisko odpadów

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Odmowa wydania odpisów aktów stanu cywilnego

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Odwołanie przewodniczącego rady gminy

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Świadczenia przedemerytalne

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Zwrot renty rodzinnej

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Ustalanie wysokości emerytury

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Wyłączenie sędziego z postępowania

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Zwrot kosztów podwyżek w służbie zdrowia

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Nieważność umowy poręczenia

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Organizacje pożytku publicznego

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Ratownictwo medyczne

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Podatek od spadków i darowizn

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane