Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 18/764 - maja 6, 2006

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Wojciech Lachiewicz, Mirosław Legutko i Mateusz Winiarz

Zwrot dotacji na prace konserwatorskie

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Lachiewicz, Mirosław Legutko i Mateusz Winiarz

Kompletność uchwały rady powiatu

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Lachiewicz, Mirosław Legutko i Mateusz Winiarz

Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Lachiewicz, Mirosław Legutko i Mateusz Winiarz

Zasady i tryb dotowania prac konserwatorskich

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Lachiewicz, Mirosław Legutko i Mateusz Winiarz

Ochrona zabytków

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Lachiewicz, Mirosław Legutko i Mateusz Winiarz

Prywatne placówki oświatowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Lachiewicz, Mirosław Legutko i Mateusz Winiarz

Dotowanie zadań w zakresie oświaty

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Lachiewicz, Mirosław Legutko i Mateusz Winiarz

Dotacja jako szczególny rodzaj wydatku

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Dodatki mieszkaniowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Rejestracja pojazdów

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Urzędy skarbowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Przeciwdziałanie narkomanii

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Pomoc materialna dla uczniów

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Dofinansowanie izb wytrzeźwień przez gminy

Zaloguj się i czytaj więcej

Iwona Latowska-Downar

Zatrudnienie bibliotekarza

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Niekorzystanie z upoważnienia do wydawania decyzji

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Problemy z przekazywaniem oświadczeń do publikacji

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Wygaśnięcie stosunku pracy zastępcy burmistrza

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Wydawanie decyzji w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Marian Walny

Zezwolenie na transport odpadów

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Wypadek przy pracy

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Przejście praw na małżonka

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Tytuł wykonawczy

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Roszczenie do NFZ

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Dodatki dla nauczycieli zostają

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Zwalczanie chorób zakaźnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Spółdzielnie europejskie

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Dodatek funkcyjny dla nauczycieli

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Wynagrodzenie członków komisji

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane