Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 12/758 - marca 25, 2006

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Zdzisław Majewski

Procedura absolutoryjna w radzie, sejmiku

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Procedura w komisji rewizyjnej

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Rozpatrywanie sprawozdania

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Treść i forma sprawozdania

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Planowanie pracy rady i komisji rewizyjnej

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Absolutorium w samorządach

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Kontrowersyjne głosowanie

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Ceny dóbr inwestycyjnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Odszkodowania za wypadki przy pracy

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Normy zharmonizowane

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Waloryzacja świadczeń socjalnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Pracownicy samorządowi

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Składowanie odpadów

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Wynagrodzenie pracowników RIO

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Trzynastki

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Służba wojskowa

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Dowóz dzieci do szkół

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Adamek

Opodatkowanie nieruchomości spółki

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Kary porządkowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Wynagrodzenie radcy prawnego

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Udostępnianie regulaminów organizacyjnych szkół

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Korekta PIT-u

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Przechowywanie pism procesowych

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Koszty postępowania

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Spółka organizacją pożytku publicznego

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Realizacja zadań własnych gminy

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Treść księgi wieczystej

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Bieg terminu zasiedzenia

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wesołowski

Prawo pracy

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wesołowski

Fundusze strukturalne

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wesołowski

Służba Cywilna

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Wesołowski

Zamówienia publiczne

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Skarga na wyrok arbitrów

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Zezwolenie na wycięcie drzew

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Osiecki

Promesa polisy ubezpieczeniowej

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane