Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 8/754 - lutego 25, 2006

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Mirosław Krzyszczak

Partycypacja mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Krzyszczak

Refinansowanie wodomierzy

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Krzyszczak

Wykroczenia i przestępstwa

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Krzyszczak

Przekazywanie urządzeń

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Krzyszczak

Budowa infrastruktury

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Krzyszczak

Nadzór nad jakością wody

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Krzyszczak

Zakaz wprowadzania ścieków do urządzeń

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Krzyszczak

Wstrzymanie świadczenia usług

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Krzyszczak

Prawo wstępu na teren nieruchomości

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Krzyszczak

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Krzyszczak

Obowiązki przedsiębiorstw i odbiorców usług

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Krzyszczak

Taryfy

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Krzyszczak

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Zaległości podatkowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Odpady

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Komisje lekarskie

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Przedterminowe wybory

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Spółki kapitałowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Podatki i opłaty lokalne

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Kontrola w spółce z o.o.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Piskorz-Ryń

BIP

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Piskorz-Ryń

Wymagania na stanowiskach kierowniczych

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Piskorz-Ryń

Zatrudnienie komendanta

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Piskorz-Ryń

Stosunek pracy zastępcy wójta

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Deratyzacja

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Piskorz-Ryń

Otwieranie korespondencji

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Skuteczność wyroku zespołu arbitrów

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Odwołanie ze stanowiska w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Renegocjacja umów o świadczenia zdrowotne

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Uzdrowiska

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Fundusz Poręczeń Unijnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Obniżenie wymiaru godzin

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Cyrankiewicz

Połączenie biblioteki z GOK

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane