Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 5/7 - czerwca 29, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

System dopłat wymaga pilnej zmiany

Europejska polityka rolna wymaga zrównoważenia pod względem środowiskowym i społecznym. Taka zmiana jest możliwa pod warunkiem, że unijne fundusze będą wspierać małe i średnie gospodarstwa, które dbają o naturę, produkują zdrową żywność i utrzymują wartościowe miejsca pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r. poz. 1080) stanowi odzwierciedlenie doświadczeń w stosowaniu wprowadzonych zmian, a także uwzględnia część postulatów zgłaszanych przez środowiska rolnicze. W szczególności, nie zmieniając wprowadzonego ustawą z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wymogu, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być, co do zasady, rolnik indywidualny, zdecydowano o wprowadzeniu rozwiązań, które mają na celu złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Złotówka nie ożywi przewozów autobusowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która ma reanimować połączenia na wsi. Z zapowiadanych pierwotnie 800 mln zł w 2019 roku na dofinansowanie przewozów zostało jedynie 300 milionów. Więcej będzie dopiero w kolejnych latach. Rząd zmniejszył też wymagany wkład własny samorządu – z 30 do 10 proc. kosztów. Samorządowcy alarmują, że dopłata w wysokości 0,80–1 zł za wozokilometr jest niewystarczająca i w rzeczywistości będą musiały dopłacać o wiele więcej. A na to nie są gotowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Gmina wiejska własnymi siłami uruchomiła komunikację autobusową

Gmina wiejska własnymi siłami uruchomiła komunikację autobusową Zaczęło się od dowozu dzieci do szkół autobusami spółki komunalnej. Potem na tej bazie opracowano rozkłady jazdy, cenniki, autobusy wyposażono w kasy fiskalne i ruszyła komunikacja gminna. Karczmiska koło Kazimierza Dolnego są przykładem na to, jak władze gminy mogą efektywnie odpowiedzieć na prośby mieszkańców o transport publiczny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Obniżenie wartości nieruchomości w okresie luki planistycznej

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 37 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozumiany w ten sposób, że pozwala na ustalenie mniej korzystnego przeznaczenia nieruchomości niż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Warsztaty nawet dla mieszczuchów

Organizują warsztaty i spotkania dla rodzin. Zapraszają na zajęcia mieszkańców z okolicznych miejscowości, w tym z sąsiedniego Pruszkowa. Członkinie dopiero co zarejestrowanego Koła Gospodyń Wiejskich „Graniczanki” mówią, że nowe prawo bardzo ułatwiło im rozpoczęcie działalności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Kazior*

Questing, czyli współczesna forma turystyki

Dziedzictwo na terenach wiejskich można prezentować na różne sposoby. Coraz częściej sięga się po metody angażujące, pozwalające samodzielnie odkrywać tajemnicę miejsca, jego historię, kulturę, przyrodę, legendy, życie osób z nim związanych. Można stworzyć ekomuzeum, wioskę tematyczną, albo… quest. Czym jest quest, skąd się wziął w Polsce? Czy questing jest dobrym sposobem na budowanie atrakcyjności i promocję turystyczną obszarów wiejskich? Co zrobić, żeby wiejskie questy przyciągały turystów?

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Kolorowe, samowystarczalne przedszkole

Nowoczesne, przestronne, komfortowe i energooszczędne, wykonane w technologii pasywnej – to nowe gminne przedszkole w Rogowie. Placówka jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w województwie łódzkim. Kosztowała ponad 6,8 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Sławomir Bukowski

Wzmocnijmy rolę sołtysa, żeby był kreatorem rozwoju wsi

Sołtys musi być społecznikiem z ogromną pasją, entuzjazmem, musi zarażać ludzi swoim optymizmem i chęcią zmieniania najbliższego otoczenia. Tylko wtedy będzie w stanie wyciągnąć ludzi z domów, przekonać do pracy społecznej. Pasjonaci miewają nieszablonowe i najbardziej skuteczne pomysły – mówi Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane