Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 23/1393 - listopada 18, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Demokratyczny rząd i autorytarna opozycja

Jakkolwiek komicznie by to nie brzmiało, do tej pory mieliśmy „autorytarny” rząd i „demokratyczną opozycję”, a teraz będzie odwrotnie – powstanie nowy rząd, z pewnością będzie to rząd demokratyczny, za to opozycja będzie autorytarna. Kiedy bliżej poznamy skład i program nowego rządu, odniesiemy się do tego programu w kontekście postulatów od lat formułowanych przez środowiska samorządowe. A dzisiaj kilka słów o tym, czego od nowego demokratycznego rządu oczekują Polacy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Do za pięć dwunasta

Mateusz Morawiecki nie spieszył się z nominacjami komisarzy w gminach, których dotychczasowi włodarze zostali wybrani do parlamentu. W chwili oddawania do druku tego numeru „Wspólnoty” komisarzy nie miały jeszcze m.in. Sopot, Tychy, Inowrocław i Piła. Tak duża zwłoka nie ułatwiła samorządom opracowania projektów budżetu na 2024 rok.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Miasto ma znacznie większe możliwości rozwoju niż gmina wiejska

Wzrosną możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, liczę na większe zainteresowanie inwestowaniem w naszym mieście. Prawa miejskie oznaczają też podniesienie atrakcyjności Maciejowic w oczach ludzi młodych, którzy chcieliby tu zamieszkać – mówi wójt Tomasz Kwiatkowski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Janik*

Schyłek kadencji

Na sesjach, spotkaniach z mieszkańcami, podczas wystąpień publicznych samorządowców słychać zbliżającą się kampanię wyborczą. Kampanię, która nie wiadomo jeszcze, kiedy naprawdę i oficjalnie się rozpocznie, a kiedy zakończy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Na Śląsku powstaje największy system roweru miejskiego w Polsce

System, będący zarazem trzecim największym w Europie, ma zacząć działać wczesną wiosną przyszłego roku. Każdy pasażer korzystający z biletu okresowego będzie mógł bezpłatnie korzystać z Metroroweru przez 30 minut dziennie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Brwinów przystępuje do Grodziskich Przewozów Autobusowych

Działający pod Warszawą związek powiatowo-gminny przejmuje od nowego roku obsługę linii autobusowych na terenie kolejnej gminy, a także uruchamia nowe połączenia. Tabor niezbędny do obsługi całej siatki połączeń zwiększy się z ok. 80 do aż 120 pojazdów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sukces Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej

Budowano go dłużej niż planowano i wyszedł drożej, ale był to skutek zewnętrznych okoliczności. W końcu system uruchomiono i zainteresowanie nim okazało się bardzo duże. NIK w raporcie podkreśla przekroczenie osiągnięcie, a nawet przekroczenie założonych wskaźników.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Regulamin parku. Kto go uchwala i co reguluje?

Gminy mogą określać zasady obowiązujące na terenie parków i skwerów znajdujących się na ich terenie. Uchwalenie regulaminu parku może jednak okazać się trudniejsze, niż się wydaje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Zawadzka*

Samorządowa polityka podatkowa

W kolejnym odcinku cyklu poruszę kwestię projektowanych zmian regulacji prawnych w obszarze transferów środków pieniężnych należnych JST w roku 2024. Stanowi to punkt wyjściowy do określenia struktury i dynamiki dochodów w roku budżetowym i kolejnych latach planistycznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Usługi usuwania azbestu będą drożeć. Właściciele budynków powinni się pospieszyć

Po zakończeniu wojny na Ukrainie rozpocznie się proces odbudowy tego kraju, a azbestu w budownictwie jest tam znacznie więcej niż w Polsce. Wyspecjalizowane firmy spełniające unijne standardy będą zainteresowane świadczeniem usług na nowym rynku, co w Polsce może negatywnie przełożyć się na brak pracowników, a więc i na ceny

Zaloguj się i czytaj więcej

7 na 10 najemców z dopłatami do czynszu w programie Mieszkanie na Start

Dopłaty do czynszu otrzymuje już 7 na 10 najemców Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Od lipca można ubiegać się o ich waloryzację. Z tej możliwości skorzystało ponad 60 proc. lokatorów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ciepłownie w Radomiu trują mniej

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A ma bardziej ekologiczne źródła ciepła. Spółka zakończyła w tym roku modernizację i rozbudowę systemu oczyszczania spalin w ciepłowniach Południe i Północ. Była to odpowiedź na zmiany przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sergiusz Trzeciak*

Ulotka, plakat i wizytówka. Dlaczego warto w nie zainwestować

Kampania przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi zaczyna powoli się rozkręcać. Najwyższy czas zaplanować jej szczegóły, ustalić strategie i zdecydować, jakie materiały wyborcze przygotować. Dziś pierwszy odcinek poradnika „Jak wygrać wybory?”, w którym tłumaczymy, co powinny zawierać i czym się różnią ulotki, plakaty i wizytówki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grobowiec murowany bez ponownej opłaty prolongacyjnej

Przyjmuje się, że do grobów murowanych przeznaczonych do pochowania więcej niż jednych zwłok nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące ponownego użycia grobu, a członkowie rodziny uprawnieni nie tylko nie muszą po upływie 20 lat przedłużać tego prawa, ale także uiszczać ponownej opłaty. W tym wypadku zarządowi cmentarza nie przysługuje prawo dysponowania wolnymi miejscami w grobie murowanym ani przed, ani po upływie dwudziestu lat od pochowania, ani do pobierania kolejnej opłaty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Radny w spółce wykonującej zlecenia dla gminy

Sformułowanie „wykorzystanie mienia komunalnego gminy” użyte w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym obejmuje wszystkie przypadki korzystania z tego mienia bez względu na jego podstawę, częstotliwość, a także czy pozostaje działaniem odpłatnym czy nieodpłatnym. Przepis nie uzależnia wygaśnięcia mandatu radnego od osiągnięcia zysku z korzystania z mienia komunalnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Odwołanie dyrektora bez uzasadnienia

Skoro prawo oświatowe przewiduje możliwość odwołania nauczyciela w przypadkach szczególnie uzasadnionych, to zarówno ocena, jak i uznanie organu, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze, a następnie odwołuje go z tego stanowiska, nie mogą mieć charakteru dowolnego lub arbitralnego, lecz winny być dokładnie i szczegółowo wywiedzione oraz uargumentowane w uzasadnieniu podjętego aktu o odwołaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Karta seniora bez numeru PESEL

Jednostka samorządowa powinna pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie dane niezbędne do osiągnięcia określonego celu. Realizacja zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, jakim jest tworzenie i realizacja programów osłonowych skierowanych do mieszkańców gminy, nie uzasadnia wymogu podawania numeru PESEL.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Zdebel-Zygmunt*

Kto wybuduje w gminach stacje ładowania?

W wyniku nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (tzw. OSD) nie muszą wywiązywać się z przygotowanych planów budowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W takim razie kto ma wybudować stacje w liczbie założonej w ustawie i czy na pewno mają to być gminy? Wyjaśniamy powstałą lukę prawną.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Zrzeczenie się prawa odwołania od decyzji administracyjnej

Termin, kiedy strona mogła zrzec się prawa odwołania od decyzji administracyjnej, był przez wiele lat interpretowany na różne sposoby. Zagadką pozostawało bowiem, czy takiego zrzeczenia można dokonać w dniu otrzymania decyzji. Ustawodawca zamknął dyskusję na ten temat nowelizując przepisy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

TSUE uszczegóławia kwestie odwołania w prawie zamówień publicznych

W 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygając kwestie z zakresu zamówień publicznych dużo miejsca poświęcił systemowi środków ochrony prawnej w zakresie uprawnienia do wniesienia odwołania. Pomimo bogatej linii orzeczniczej nadal niektóre zagadnienia, m.in. w zakresie porozumień antykorupcyjnych, budzą wątpliwości. Pozostałe pytania prejudycjalne sądów odsyłających dotyczyły również kryteriów kwalifikacji i interpretacji nieprawidłowości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nadchodzą zmiany w udzielaniu pomocy de minimis

Zmieni się rozporządzenie regulujące udzielanie pomocy de minimis. W efekcie konieczne będą nowelizacje uchwał JST. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował dokument (DMP-1.52.146.2023), w którym wyjaśnia możliwe warianty postępowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane