Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 21/1391 - października 21, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Test Alkmaar

Już na tydzień przed meczem w Alkmaar pomiędzy miejscową drużyną piłkarską a Legią Warszawa Anja Schouten, burmistrz tego holenderskiego miasta, ogłosiła w lokalnej prasie, że w dniu meczu nie życzy sobie obecności Polaków w mieście.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Będzie nas coraz mniej

30 milionów – tyle będzie ludzi w Polsce w 2060 roku według prognozy uznanej przez GUS za najbardziej prawdopodobną. Wariant wysoki mówi o blisko 35 mln mieszkańców, zaś niski – o niespełna 27 mln. Stracą wszystkie województwa i ponad 90 procent powiatów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Sławomir Bukowski

Proponuję samorządowcom: poznajmy się

Przystąpienie do TUW PZUW, poza symbolicznym wpisowym, nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje. Można nie podpisać umowy, jeśli nie spełni oczekiwań, można też zrezygnować z naszych usług na przykład po roku. Ale już samo przystąpienie do Towarzystwa otwiera drogę do całej palety naszych usług, na przykład dostępne są bezpłatne audyty inżynieryjne – mówi Rafał Kiliński, prezes TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

21. Europejski Tydzień Regionów i Miast

W drugim tygodniu października Bruksela stała się po raz 21. stolicą samorządów. W Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, który co roku organizuje Europejski Komitet Regionów, wzięło udział ok. 10 tys. uczestników z całej Unii. Na miejscu nie zabrakło „Wspólnoty”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Mieszkańcy nie chcą dużej fermy drobiu

Czy gmina dysponuje instrumentami prawnymi, aby nie dopuścić do lokalizacji kontrowersyjnej i niechcianej przez lokalną społeczność inwestycji, pytamy Jerzego Wasiluka, wójta gminy Czeremcha.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZPP chce oddać część dróg gminom. Rząd jest przeciwny

Podczas majowego zgromadzenia ogólnego Związku Powiatów Polskich samorządowcy przyjęli stanowisko w sprawie potrzeby uporządkowania i poprawy jakości sieci dróg powiatowych. We wrześniu odpowiedziało na nie Ministerstwo Infrastruktury – nie podziela wątpliwości wyrażonych w stanowisku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Zygmunt*

Wsparcie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów. Zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły

Trwa przekazywanie laptopów dla czwartoklasistów – najpierw gminom, w dalszej kolejności uczniom, a właściwie ich rodzicom. Nie brakuje wątpliwości prawnych. Samorządowcy zastanawiają się, kto i na jakim etapie jest właścicielem laptopów, co się stanie gdy rodzic odmówi przyjęcia sprzętu. Nieco mniej problemów sprawiają przepisy odnoszące się do przekazywania bonów nauczycielom. Ale i tu nie obyło się bez kontrowersji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Dudziak*

Rola gminy w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych

Podstawowy obowiązek ciążący na organie wykonawczym gminy w postępowaniu, które prowadzone jest w przypadku stwierdzenia obecności inwazyjnego gatunku obcego w środowisku, dotyczy przyjmowania zgłoszeń wystąpienia takiego gatunku na jej terenie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Głosowanie częścią udziału

Waga głosu oddanego przez właściciela lokalu na uchwałę wspólnoty mieszkaniowej jest wprost proporcjonalna do jego udziału w nieruchomości wspólnej. Ustawa o własności lokali oraz kodeks cywilny uwzględniają jednak wyjątki od tej reguły. Warto o nich pamiętać szczególnie podczas głosowania w trybie jeden właściciel – jeden głos lub podczas głosowania przez małżonków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Konserwator zabytków może dotkliwie ukarać właściciela budynku

– Mieliśmy przypadek, że na fasadzie budynku z XVI wieku wywiercono otwory pod wentylatory – bez naszej zgody. Firma administrująca budynkiem stwierdziła, że z pracami nie ma nic wspólnego. Mieliśmy więc prawo ukarać wspólnotę mieszkaniową, bo z formalnego punktu widzenia jest właścicielem nieruchomości. Kara sięgnęłaby pół miliona złotych – mówi Igor Strzok, pomorski wojewódzki konserwator zabytków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowa inwestycja, nowa nazwa

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie zmieniło nazwę na Elektrociepłownia Ciechanów. Miejska spółka rozpoczęła produkcję ciepła z biomasy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Witold Trólka*

Metropolia inwestuje w velostrady i wypożyczalnie rowerów miejskich

Budowa ponad 120 km szybkich dróg rowerowych oraz stworzenie sieci wypożyczalni 7 tys. rowerów miejskich to jedne z kluczowych projektów transportowych, które realizuje Metropolia. To zachęta, aby coraz więcej mieszkańców traktowało rower jako środek transportu, sposób na rozładowanie korków na drogach oraz redukcję niskiej emisji w miastach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bieruń: remont zabytkowego ratusza

W obrębie Parku Kulturowego obejmującego obszar staromiejski trwa remont ulic Słowackiego, Latochy i Kopcowej. Wkrótce rozpocznie się kolejna inwestycja – rewitalizacja zabytkowych budynków ratusza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kielce zaczęły odbetonowywać rynek

Rozbrukowywanie rozpoczęło się od placu Świętej Tekli, gdzie przystąpiono do demontażu granitowych płyt i kostki brukowej. Po rewitalizacji ten plac zyska status skweru z nową aranżacją zieleni.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Kocięcka

Oświadczenie majątkowe. Jak je wypełnić, jak zweryfikować?

W "Kurierze Prawnym" w nr 19/2023 wyjaśniliśmy, kto i kiedy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego. Teraz tłumaczymy, jak je wypełnić. To istotne, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania wójtowi nie wymaga uzasadnienia

Niepodjęcie takiej uchwały jest bowiem równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że okoliczność, że nie uzasadniono w sposób wyczerpujący podjętej uchwały (o nieudzieleniu wotum) nie stanowi samodzielnej podstawy do stwierdzenia jej nieważności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Spółka wod-kan może bez zezwolenia podpisywać umowy

Sąd Najwyższy odpowiadając na pytania Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyjaśnił, że choć spółka wodociągowo-kanalizacyjna nie ma zezwolenia na wykonywanie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, to i tak dopuszczalne jest zawieranie przez nią umów o odprowadzanie ścieków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Uiszczenie opłaty w strefie płatnego parkowania to obowiązek

W razie pozostawienia pojazdu w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty (zwykłej) powstaje z mocy prawa obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej, a ta obciąża właściciela pojazdu. Sama opłata dodatkowa nie jest też karą (mandatem), lecz ekwiwalentem za parkowanie pojazdu na drodze publicznej w miejscu, w którym za takie parkowanie pobierane są opłaty.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Krzysztof Konopka*

Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych na przykładzie pracowników JST

Funkcjonariusze publiczni są szczególnie narażeni na przestępstwa, dlatego stanowią istotną grupę wśród wszystkich pokrzywdzonych, a przestępstwa przeciwko ich dobrom są surowiej karane i ścigane z oskarżenia publicznego. W artykule omawiamy rodzaje przestępstw przeciwko funkcjonariuszom publicznym, które mogą dotknąć również pracowników samorządowych, a także możliwości występowania z powództwem cywilnym przeciwko sprawcom.

Zaloguj się i czytaj więcej

Do dotacji nie tylko prawo zamówień publicznych

Nie można ograniczać obowiązku wykorzystania dotacji jedynie do stanów faktycznych objętych prawem zamówień publicznych. Podmioty uprawnione mogą stosować również inne regulacje związane ze sposobem wykorzystania dotacji, w tym przepisy wewnętrzne dotyczące zamówień oraz usług na zadania poniżej progów kwotowych przewidzianych ustawą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Obowiązek zamieszczenia zasad udzielania dotacji

Organ stanowiący powinien w akcie prawa miejscowego zawrzeć regulacje dotyczące zasad udzielania dotacji na każdym etapie wyboru zadań do dofinansowania. Determinuje to konieczność prawnego uregulowania zasad ich udzielania także w zakresie naboru.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane