Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 19/1389 - września 23, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król

Krytycznie o strategiach

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Półkownik, załącznik, koncert życzeń

Wkrótce po napisaniu trafiają na półkę – taki los spotyka strategie, które zostały przygotowane w niewłaściwym celu. Inne powstały, bo były konieczne w celu pozyskania funduszy zewnętrznych – i na tym ich rola się kończy. Wciąż można też spotkać dokumenty typu „gotowiec” pomijające lokalny kontekst, „koncert życzeń” czy „wszystkiego po trochu”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Frankiewicz*

Frankiewicz: Wytykaliśmy błędy wszystkim rządom

W numerze 18 opublikowaliśmy wywiad z Remigiuszem Górniakiem, wiceprzewodniczącym Związku Samorządów Polskich, w którym nasz rozmówca krytycznie odniósł się do działalności Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i wyraził zadowolenie, że do składu Komisji Wspólnej został włączony także jego związek. Edytorial do tego numeru redaktor naczelny „Wspólnoty” Janusz Król poświęcił zagadnieniu nowelizacji ustawy o Komisji Wspólnej i odniósł się w nim krytycznie do dotychczasowego sposobu działania Komisji sugerując, że koncepcja tej instytucji powinna być na nowo przemyślana. Polemikę z tymi tekstami przesłał do naszej redakcji prezes Związku Miast Polskich senator RP Zygmunt Frankiewicz. Oto jego polemika.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Sławomir Bukowski

Jesteśmy na pierwszej linii awangardy przemysłowej i gospodarczej

Polskie firmy nie zawsze są w stanie konkurować z gigantami z Azji, Turcji czy Afryki, bo tam nie obowiązują reguły wprowadzone w Unii Europejskiej. Dlatego ARP zmieniła swój charakter z organizacji, która gasi pożary, na taką, która wspomaga polskich przedsiębiorców i kształtuje trendy rozwojowe. Samorządy lokalne traktujemy w tych działaniach jako ważnego partnera – mówi Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Ćwierćwiecze w powiecie

12 września w Sali Balowej stołecznego Zamku Królewskiego samorządowcy spotkali się na Zgromadzeniu Jubileuszowym Związku Powiatów Polskich. Były wspomnienia, ale też diagnoza współczesności i próby spojrzenia w przyszłość.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Planowanie rozwoju miasta stało się prawie niemożliwe

Nieprzewidywalność prawa i brak jasności w zakresie sposobu finansowania zadań samorządowych uniemożliwiają nam nie tylko planowanie, ale i zarządzanie miastem w dłuższej perspektywie – mówi Danuta Lange, skarbnik Katowic.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Ważny instrument demokracji bezpośredniej

Władze samorządowe nie zawsze wiedzą, jak odpowiednio uregulować tę instytucję w prawodawstwie lokalnym. Regulacje prawa miejscowego potrafią nadmiernie biurokratyzować procedury związane z przygotowywaniem oraz wnoszeniem projektu uchwały lub przeciwnie – zbyt lakonicznie regulować sprawy wymienione w upoważnieniu ustawowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marta Trzeciak*

Kolejny, ósmy, odcinek telenoweli o sygnalistach. Kiedy koniec?

Ponad półtora roku temu – dokładnie 17 grudnia 2021 r. – upłynął termin wyznaczony dla państw członkowskich UE na implementację do krajowych porządków prawnych unijnej dyrektywy o sygnalistach. Polska nie wdrożyła regulacji na czas. W artykule opisujemy, na jakim etapie są prace, a także podsumowujemy, jak przebiegały i co ulegało zmianie w kolejnych wersjach projektu ustawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Andrzejewski*

Jak odzyskać długi po zmarłym właścicielu mieszkania

Odzyskanie należności jest możliwe, aczkolwiek procedura bywa długa. Pokazujemy krok po kroku, jak ją przejść.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dyskusja o legionelli pełna przekłamań

Przez media przechodzi fala informacji dotyczących szerzących się zakażeń związanych z bakteriami z rodzaju Legionella. Niestety, informacje te, podawane przez organy rządowe, jak i władze samorządowe, nie do końca są poparte najnowszą wiedzą naukową – uważa Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Dulak*

Miejska odporność. Jak polskie miasta są przygotowane do jej wdrażania?

Przyjrzyjmy się pojęciu urban resilience. Czy jest ono chwilową modą, która szybko przeminie, czy też może stać się paradygmatem rozwoju miast w czasach kryzysów?

Zaloguj się i czytaj więcej

Świdnica odejdzie od spalania węgla

Rada Miejska Świdnicy tuż przed wakacjami przyjęła uchwałę w sprawie transformacji energetycznej miejskiego systemu ciepłowniczego. Tym samym otworzyła drogę do modernizacji Ciepłowni Zawiszów w kierunku dekarbonizacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rusza remont łódzkich famuł

Po latach przygotowań rozpoczął się rewitalizacyjny remont pierwszej famuły przy ul. Ogrodowej w Łodzi, dawnego domu robotników fabryki Poznańskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Najciekawsze przypadki naruszeń RODO w urzędach samorządowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w rocznym sprawozdaniu zaprezentował kilka najczęstszych uchybień. Potwierdzają one problemy związane z wzajemnym przenikaniem się przepisów RODO i ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ważność głosów poparcia dla referendum lokalnego

O nieważności podpisów złożonych na listach poparcia dla przeprowadzenia referendum lokalnego nie przesądzają ani brak numeru mieszkania przy adresie zamieszkania osoby składającej podpis, ani nieczytelność podpisu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tryb i sposób odwołania członka zespołu

Rada nie jest uprawniona do wprowadzenia przesłanek odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego. Przekraczałoby to zakres delegacji ustawowej i wkraczało w przestrzeń kompetencji wójta, burmistrza lub prezydenta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katalog opłat musi mieć oparcie w aktualnej ustawie

W 2022 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o drogach publicznych. Ustawodawca zmodyfikował katalog zajęć pasa drogowego, za które naliczane są poszczególne stawki opłat. Dlatego uchwała rady miejskiej powinna zawierać zaktualizowane informacje dotyczące zarówno opłat, jak i samego katalogu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Kobyliński*

Błędy w dokumentacji projektowej a wynagrodzenie ryczałtowe

Zamawiający zazwyczaj nie mają szerokiej wiedzy z zakresu projektowania, by móc dobrze przygotować dokumentację projektową i opis przedmiotu zamówienia. Zlecają je podmiotom zewnętrznym albo rozwiązują problem poprzez zamówienie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. A może warto postawić na wynagrodzenie w formie ryczałtu? Nie gwarantuje ono jednak, że wykonawca nie upomni się o dodatkowe wynagrodzenie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Kocięcka

Oświadczenia majątkowe. Obowiązki pracowników samorządowych

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych oświadczeniom majątkowym. W tym numerze przedstawiamy ogólne zasady i obowiązki związane z tym związane. Wyjaśniamy kto, kiedy i komu składa oświadczenie majątkowe oraz co grozi za niedopełnienie obowiązku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Jak uniknąć błędów przy ogłaszaniu aktów

Od wielu lat jednym z najczęstszych błędów w uchwałach rad gmin jest wskazywanie niewłaściwego terminu wejścia w życie dokumentu, jego błędna kwalifikacja jako aktu prawa miejscowego lub brak ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. W efekcie wojewodowie unieważniają uchwały w całości. Mimo utrwalonej linii orzeczniczej i niezmienności przepisów w tym zakresie skala nieprawidłowości jest duża. Dlatego warto przeanalizować, gdzie leży przyczyna takich błędów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane