Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 15/1385 - lipca 29, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Gry przedwyborcze

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

KRRIO: Dochody samorządów w 2022 roku realnie spadły

Roczne sprawozdanie Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych drobiazgowo wylicza straty poniesione przez samorządy wskutek wprowadzonych zmian podatkowych. Dotacje od rządu nie zrekompensowały ubytków, głównie z powodu wysokiej inflacji. Dobra informacja jest taka, że samorządy zmniejszyły swoje zadłużenie, choć koszty obsługi kredytów i pożyczek niebotycznie wzrosły – nawet o kilkaset procent.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Zapraszam do nas na zaguby

W półtoratysięcznym miasteczku działa osiem restauracji i barów, w których na wolne miejsce trzeba poczekać w kolejce. Bardzo dobrze w nich karmią, a sztandarowym daniem są zaguby – mówi Wojciech Borzym, burmistrz Drohiczyna. Miasto jest dziś jedną z perełek turystycznych Polski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

WARS wita samorządowców

Profesorowie SGH Jacek Sierak i Mirosław Czekaj opracowali nowy wskaźnik obrazujący nastroje panujące w samorządzie w zakresie perspektyw rozwojowych. Wynika z niego, że panuje… śladowy optymizm. Kolejne edycje (najbliższa jeszcze tej jesieni) pozwolą analizować zmiany jego wartości i wnioskować o aktualnej sytuacji ekonomicznej JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Stare auto nie wjedzie

Głównym zadaniem stref czystego transportu (SCT) jest poprawa jakości powietrza w metropoliach, jednak ich wprowadzanie też można uznać za element współczesnego spojrzenia na miejską mobilność. Jest szansa, że już w przyszłym roku SCT będą obowiązywać w dwóch polskich miastach, choć pierwsza z uchwał – krakowska – została zakwestionowana przez wojewodę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Dulak*

Dyplomacja klimatyczna władz lokalnych

Nieszablonowe działania prowadzone przez miasta i gminy pozwalają na zdobycie odpowiedniej wiedzy, obserwację dobrych praktyk, a także na mobilizację międzynarodowego wsparcia. To z kolei może pomóc w budowaniu poparcia wśród wyborców dla coraz bardziej rygorystycznej walki z kryzysem klimatycznym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Sejm krytycznie o poprawkach Senatu do planowania przestrzennego

Posłowie odrzucili większość senackich poprawek do nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Utrzymali również terminy wdrożenia nowych zasad. W artykule opisujemy najważniejsze poprawki zaproponowane przez Senat, zarówno uwzględnione, jak i nie, przez Sejm.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Bieżący monitoring wizyjny a RODO

Do niedawna dominował pogląd, że RODO ma zastosowanie do nagrań z systemu monitoringu zapisywanych na nośniku, ale już nie do monitoringu ograniczającego się do bieżącego podglądu obrazu na kamerach, bez zapisu. Ta opinia uległa diametralnej zmianie. Co aktualnie rekomenduje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Charakter prawny wpisu do gminnej ewidencji zabytków

Zadanie publiczne w postaci ochrony zabytków wykonywane jest zarówno przez samorząd terytorialny, jak i administrację rządową. W samorządach – poprzez gminną ewidencję zabytków. Nie jest jednak jasne, jaki charakter ma wpis do niej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Smart cities potrzebują smart managerów

Chcemy, aby na rynku było coraz więcej menedżerów, wykwalifikowanych w kierunku smart city i dysponujących kompetencjami i wiedzą niezbędnymi do realizacji tej idei. Mamy do tego odpowiednie narzędzia: wiedzę, zaplecze eksperckie, a ponadto kładziemy ogromny nacisk na praktykę – mówi dr Sebastian Grabowski, kierownik Części Specjalizacyjnej programu MBA Smart City w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Sidor*

Zagrożenia w cyberprzestrzeni w trakcie organizacji imprez sportowych

Duże wydarzenia, takie jak mistrzostwa, zawody czy Igrzyska Europejskie, przyciągają uwagę i generują zagrożenia związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni. Samorządy jako gospodarze mogą być narażone na szereg zagrożeń, obejmujących ataki hackerskie, wycieki danych, cyberprzestępczość, dezinformację i propagandę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Finansowy chaos na zapleczu kultury

Najwyższa Izba Kontroli wkroczyła do czterech instytucji kultury w woj. lubelskim. We wszystkich wykryła przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zapowiedziała nawet złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa karno-skarbowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Biznes dostrzega, że liczą się nie tylko pieniądze

Władysław Grochowski, były wójt Trzebieszowa, dziś przedsiębiorca, opowiada o dawnej pracy w samorządzie i obecnych działaniach na rzecz ratowania dziedzictwa architektonicznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

436 mln euro na lubelskie instrumenty terytorialne

Województwo lubelskie w ramach swojego funduszu regionalnego w najbliższych latach ma do wydania prawie 2,43 mld euro. Część tych środków trafi do samorządów, które planują przeznaczyć je między innymi na cyfryzację usług, poprawę efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii i turystykę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Poznań: 1,3 mln ton przetworzonych odpadów

ITPOK w Poznaniu to pierwsza w Polsce spalarnia odpadów komunalnych wybudowana dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu, w dodatku z wykorzystaniem środków europejskich. Wielkopolska znalazła już naśladowców.

Zaloguj się i czytaj więcej

GZM: ogromny projekt otwartych danych

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zbuduje system zbierający, przetwarzający i udostępniający dane źródłowe z gmin członkowskich metropolii.

Zaloguj się i czytaj więcej

Największe miasta się liczą

Duże miasta z otaczającymi je gminami tworzą sieć naczyń połączonych. Można je opisywać na różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest perspektywa liczbowa, która przedstawia sytuację demograficzną i społeczno-ekonomiczną. Takie podejście prezentuje projekt „Metropolie w liczbach” przygotowany przez UMP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szczecin: pierwsze osiedle z mieszkaniami na wynajem

Inwestycja będzie efektem współpracy PFR Nieruchomości i PKP S.A. i zostanie zrealizowana w sąsiedztwie zabytkowego, XIX-wiecznego dworca Pomorzany.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Adrian Misiejko*

Statutowy wymóg uzyskania opinii komisji rady gminy

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Statuty wielu gmin zawierają regulacje mające pozytywnie wpłynąć na jakość uchwał podejmowanych przez radę gminy. Co jednak w sytuacji, gdy te mechanizmy gwarancyjne zostaną w praktyce zignorowane?

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Będzie otwartość danych

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane