Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 14/1384 - lipca 15, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Prawem w gminną szambiarkę

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Jak polskie miasta radzą sobie z rozwojem mobilności?

Na obraz współczesnej mobilności miejskiej składa się długa lista elementów – od zeroemisyjnego, wygodnego transportu publicznego, przez rozszerzone strefy płatnego parkowania i buspasy, po multimodalność, czyli możliwość łatwego korzystania z różnych środków komunikacji. Ale polskie miasta mają problem – Polacy niechętnie rozstają się z samochodami nawet podczas podróży na krótkich dystansach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

PKP blokuje uruchomienie portu w Kędzierzynie-Koźlu

Sprzedaliśmy tereny portu inwestorowi, a ten zainwestował kilkadziesiąt milionów złotych w infrastrukturę. Gdy już miał podpisane umowy i porozumienia, odmówiono mu połączenia z siecią kolejową. A chodzi o odcinek torów o długości zaledwie 500 metrów. Spór rozstrzygany jest dziś przed sądem – mówi Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna-Koźla.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kiedy udziały w ryczałtowym PIT trafią do samorządów?

Strona samorządowa KWRiST przekazała na ręce wiceministra finansów Sebastiana Skuzy apel do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie natychmiastowych działań mających w celu objęcia podatku PIT płaconego ryczałtem takimi zasadami podziału między rząd i samorząd, jak PIT rozliczany według skali podatkowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

W Bydgoszczy o innowacyjności urzędów

Zagadnieniom „Transformacji cyfrowej miast z wykorzystaniem systemów klasy Enterprise” poświęcona była konferencja zorganizowana 26–27 czerwca w Młynach Rothera w Bydgoszczy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jak sprawdzić mDowód w aplikacji mObywatel?

14 lipca weszła w życie ustawa o aplikacji mObywatel, na mocy której dowód tożsamości dostępny w mObywatelu został zrównany z tradycyjnym dowodem. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło materiały szkoleniowe dla urzędników.

Zaloguj się i czytaj więcej

Prezes Związku Miast apeluje do Komisji Europejskiej

Zygmunt Frankiewicz wnioskuje o jak najszybsze uruchomienie funduszy umożliwiających realizację projektów miękkich i infrastrukturalnych dla Ukrainy we współpracy z partnerami z Unii Europejskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiana prezydencji w Konwencie Marszałków

Na czerwcowym posiedzeniu dyskutowano m.in. o unijnej polityce spójności, a na zakończenie marszałek Wielkopolski przekazał prezydencję w ręce Dolnego Śląska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Narodowy System Informacji Satelitarnej

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) uruchomiła pilotażową wersję Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej. To bezpłatne narzędzie może przydać się na przykład do planowania inwestycji w miastach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Jest źle i będzie jeszcze gorzej

Najnowszy raport dotyczący sytuacji finansowej w kontekście nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie pozostawia złudzeń – jest źle i będzie jeszcze gorzej. Samorządowcy apelują do władz państwowych o wsparcie sektora ochrony zdrowia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dawid Czesyk

Duży kosztem małego

Sposób przeprowadzania zmian granic JST wywołuje antagonizmy między zainteresowanymi jednostkami, zaś system prawny nie gwarantuje samorządom ochrony praw przysługujących im w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominika Plewa*, dr Maciej Kiełbowski**

Istotne zmiany w postępowaniach administracyjnych. Część II

Zmiany w karach pieniężnych, zaliczki na koszty postępowania, sprzeciw nie tylko od decyzji i inne – omawiamy projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego oraz proponowane zmiany w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Spółdzielnie energetyczne. Czy to się opłaca?

Jednym z największym wyzwań, z jakim muszą mierzyć się samorządy, są rosnące ceny energii. Czy spółdzielnie energetyczne mogą być sposobem na rozwiązaniem tego problemu?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Małopolskie wyróżnione za wspieranie ukraińskich przedsiębiorców

Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski podczas 156. posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Regionów odebrał wyróżnienie dla swojego województwa w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości” (2024). Ponadto, w trakcie lipcowego posiedzenia samorządowcy dyskutowali m.in. o walce z dezinformacją i o propozycjach Komisji Europejskiej w zakresie zmian w dyrektywach ściekowej i dotyczącej czystego powietrza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Ponad półtora miliarda euro dla Pomorza

Jak wynika z pytań kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, samorządy od Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021–2027 oczekują wsparcia szczególnie w zakresie efektywności energetycznej i infrastruktury kulturalnej. W sumie do pozyskania z nowego programu regionalnego beneficjenci będą tam mieli 1,67 mld euro – jeśli tylko uruchomienie pieniędzy nie zostanie zamrożone.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Inteligentna sieć ciepłownicza

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w latach 2017–2022 zainwestowało w modernizację i rozwój systemu ciepłowniczego prawie 240 mln zł. Zmodernizowano starą sieć i wybudowano nową. W najbliższych latach planowane są kolejne inwestycje, w szczególności w inteligentną sieć oraz fotowoltaikę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Świętokrzyski Konwent Informatyków

W konferencji w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku wzięli udział pracownicy urzędów samorządowych oraz ich jednostek organizacyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ostrów Wielkopolski na światowym podium

Zielono-niebieska rewolucja realizowana w Ostrowie Wielkopolskim oraz rewitalizacja Śródmieścia zostały nagrodzone podczas światowego rankingu miast LivCom Awards.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Ekologiczne osiedle TBS

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zbuduje w dzielnicy Giszowiec futurystyczne, ekologiczne osiedle, naszpikowane innowacyjnymi rozwiązaniami. Jego koncepcja wyłoniona został w konkursie ogłoszonym wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Samorządowcy pobiegli w Jarosławcu

Przy okazji 31. Międzynarodowego Biegu po Plaży w Jarosławcu już po raz 26. samorządowcy wzięli udział w Ogólnopolskim Biegu Samorządowym Bursztyn Jarosławca. „Wspólnota” jak co roku ufundowała puchary i nagrody dla laureatów drugiego miejsca – wśród pań i panów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Prowadzenie działalności gospodarczej przez pracownika samorządowego

Ustawa o pracownikach samorządowych – poza kilkoma wyjątkami – nie nakłada na pracowników samorządowych generalnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że urzędnicy mają w tym zakresie dowolność. Mogą oni ponieść konsekwencje związane np. z niezgłoszeniem pracodawcy rozpoczęcia prowadzenia działalności, a jeśli jest ona związana z ich obowiązkami służbowymi wynikającymi z umowy o pracę – grozi im nawet rozwiązanie umowy o pracę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Czeka nas domyślność cyfrowa

Zaloguj się i czytaj więcej

Dwa gospodarstwa w jednym lokalu a dodatek węglowy

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca i organ powinien sprawdzić, czy nie zachodzą okoliczności do zastosowania wyjątku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gotowość do prowadzenia działalności

Realizacja upoważnienia nie może polegać na wprowadzeniu wymagań, które mogą być spełnione jedynie przez przedsiębiorców już prowadzących na terenie gminy działalność w odpowiednim zakresie. Spełnienie takich wymagań nie może być warunkiem niezbędnym do ubiegania się o uzyskanie po raz pierwszy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przewodniczący decyduje o formie sesji

Przewodniczący może co najwyżej decydować o formie sesji zdalnej, tj. czy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość czy w trybie korespondencyjnym. Jednak pod warunkiem, że organ wcześniej zdecydował o zdalnym trybie obradowania bez wskazania szczegółowej formy tego trybu.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk, Agnieszka Lewicka-Bachman*

Wykorzystywanie wizerunku przez szkoły oraz urzędy gmin w celach promocyjnych

Okres wiosenno-letni to dla administracji publicznej naturalny czas wzmożonej działalności promocyjnej. Organizowane są festyny, dożynki, wieczory filmowe etc. Wydziały promocji relacjonują wydarzenia na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, promując w ten sposób działalność władz. W artykule przybliżamy zasady wykorzystywania wizerunku w celach promocyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marta Trzeciak*

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. 9 zagadnień, o jakich powinni pamiętać pracodawcy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia stan zagrożenia epidemicznego został odwołany 1 lipca 2023 r. Przestały obowiązywać szczególne rozwiązania wprowadzone w związku z COVID-19. Towarzyszyły nam one przez ponad 3 lata, do niektórych zdążyliśmy już nawet przywyknąć. Opisujemy najważniejsze kwestie, o jakich pracodawcy powinni pamiętać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Kwalifikowalność VAT w nowej perspektywie unijnej

Znamy już wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027. Zawierają one zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich. Warto przy tej okazji przypomnieć podstawowe zasady kwalifikowalności VAT w projektach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gmina musi wykonać wadliwą decyzję

Zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego nawet wadliwa decyzja administracyjna wywołuje skutki prawne. Dlatego gmina dbając bezpieczeństwo ludzi i mienia zmuszona jest ją wykonać.

Zaloguj się i czytaj więcej

System kaucyjny od 2025 roku

Do prac w Sejmie trafił rządowy projekt zmian ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje wprowadzenie od 2025 roku systemu kaucyjnego obejmującego opakowania na napoje z tworzyw sztucznych. Określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z tych opakowań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gmina znów zatwierdzi taryfy za wodę?

Senatorowie złożyli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dotyczy on przywrócenia gminie kompetencji w zakresie zatwierdzania taryf określonych we wniosku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Rada gminy mogłaby podjąć uchwałę o zatwierdzeniu taryf po uprzednim zweryfikowaniu wniosku przez wójta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane