Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 10/1380 - maja 20, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Koszt igrzysk dla ludu

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Pochopień

Wyzwania na nowy rok szkolny

Rok 2022/2023 powoli dobiega końca. Za kilka miesięcy rozpoczniemy kolejny. Na co zwrócić szczególną uwagę? Oto zestaw istotnych informacji i wskazówek dla urzędników wydziałów oświaty oraz dyrektorów szkół.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Rządowe programy powinny wspierać indywidualne projekty miejskie

Dojrzeliśmy do tego, aby poważnie rozmawiać o tworzeniu kart rozwoju samorządów. Nie chodzi o nowe dokumenty, które będą stały na półce, a o kompleksową analizę, w jakim miejscu się znajdujemy, jakie narzędzia są potrzebne, jak rozwijać nasze miasta przy użyciu narzędzi rządowych – mówi Jakub Banaszek, prezydent Chełma.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

CBA chodzi za samorządowcami

W corocznym raporcie podsumowującym aktywność Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie brakuje opisów spraw prowadzonych w urzędach samorządowych. Niektóre skończyły się – lub zapewne skończą – więzieniem. Oto najciekawsze przykłady wykrytych nieprawidłowości, którymi Biuro chwali się w swoim opracowaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Czy miasto ma IQ?

Miasta inteligentne to wcale nie te, które są naszpikowane nowinkami technologicznymi. To miasta, które budują swoją teraźniejszość i przyszłość w oparciu o inteligentne połączenia zasobów, działań decyzyjnych i zaangażowania mieszkańców. Przykłady? W najbliższych numerach „Wspólnoty” przedstawimy najlepsze koncepcje z zakresu smart city zebrane przez grupę innowacji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Brodziński*

Rady młodzieżowe i seniorów, czyli o legalizacji bezprawia w powiecie i w województwie

Ustawodawca przed dwoma laty zmienił przepisy o młodzieżowej radzie gminy oraz wprowadził możliwość utworzenia młodzieżowej rady powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa. Obecnie zmienił przepisy o gminnej radzie seniorów oraz ustanowił możliwość powołania powiatowej rady seniorów i wojewódzkiej rady seniorów. To bardzo pozytywne nowelizacje ustrojowych ustaw samorządowych. Szkoda tylko, że przy okazji zalegalizowano bezprawie, które stworzyli samorządowcy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Polityka odpadowa racją stanu

– Jesteśmy u progu rewolucji, ponieważ w samorządach coraz bardziej procesowo myśli się o domykaniu obiegu zamkniętego. I co najważniejsze, myśli się o śmieciach jako paliwie – powiedział Włodzimierz Tomaszewski, minister ds. samorządów, podczas konferencji „Decyzje administracyjne na drodze budowy potrzebnych instalacji gospodarowania odpadami. Przeszkoda czy gwarancja porządku?”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Alina Kozińska-Bałdyga*

Walczymy o 9 miliardów na edukację dzieci

Tylko nieco ponad 1600 zł wynosi dotacja na edukację przedszkolną dziecka. Wiele gmin dopłaca do inwestycji w najmłodszych obywateli wielokrotność tej sumy. Federacja Inicjatyw Oświatowych rozpoczęła kampanię „85% dla przedszkoli”, w której walczy o zwiększenie dotacji rządowej do poziomu 85 proc. rzeczywistych kosztów edukacji przedszkolnej, aby gminy pokrywały jedynie 15 proc.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Cebula

Za wybitne osiągnięcia

Finanse publiczne są przedmiotem troski różnych osób i instytucji, a także obiektem zainteresowania opinii publicznej. Istnieją obszary szczególnie mocno wystawione na ocenę społeczną, przykładem mogą być wynagrodzenia. Wiążą się z nimi nagrody oraz dodatki specjalne, zwłaszcza w przypadku osób funkcyjnych – pracowników samorządowych w gminach zatrudnionych na podstawie powołania, czyli zastępców wójtów, burmistrzów, prezydentów, jak i skarbników.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Frączyk*

Parking przed budynkiem wspólnoty mieszkaniowej

Czy wspólnota mieszkaniowa ma możliwość zorganizowania parkingu dla swoich mieszkańców na terenie nieruchomości wspólnej? Jakie kroki powinien podjąć zarządca w celu przygotowania tego typu inwestycji?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Jak Małopolska planuje wydać 2,7 mld euro

Samorząd województwa realizuje z pomocą unijną wiele projektów. Wśród nich kulturalne, z których cześć będzie ukończona jeszcze w tym roku – jesienią otwarte zostanie Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. W podkrakowskiej Alwerni powstaje z kolei Małopolskie Muzeum Pożarnictwa, a w Zakopanem muzeum upamiętniające ofiarną walkę mieszkańców Podtatrza w czasie II wojny światowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Pionierski Sokołów

W Sokołowie Podlaskim powstaje pionierska elektrociepłownia. Dzięki połączeniu technologii biogazu oraz pomp ciepła udział OZE w produkowanej energii ma przekroczyć 95 proc.

Zaloguj się i czytaj więcej

Budujemy ścieżki rowerowe, ale za mało, za wolno

Mimo inwestycji stan infrastruktury dla jednośladów w Polsce nadal jest na niewystarczającym poziomie w porównaniu z Holandią czy Danią. Co prawda miasta opracowują dokumenty planistyczne i strategiczne dotyczące rozwoju sieci dróg rowerowych, ale brakuje w nich wskaźników umożliwiających monitorowanie założonych celów. Problemem jest również utrzymanie tras w należytym stanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Sławomir Bukowski

Stworzyliśmy zielone miasto

Green city to nie tylko kwestia posiadania dużej ilości trawników i parków, choć ich akurat w Olsztynie nie brakuje. To przede wszystkim filozofia rozwoju lokalnego oparta na zrównoważonym korzystaniu z zasobów przyrodniczych. Postawiliśmy na rozwiązania ułatwiające jednocześnie rozwój i zachowanie tego, co jest naszym wyjątkowym atutem – niezwykłej przyrody i kapitału społecznego – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Olsztyn – miasto, które klimatem urzekło Kopernika

Zagospodarowanie brzegów jezior, rewitalizacja miejskich parków oraz położenie promocyjnego akcentu na postać i dziedzictwo Mikołaja Kopernika – to sposób Olsztyna na przyciągnięcie turystów. Latem, lecz nie tylko.

Zaloguj się i czytaj więcej

Próba przewrotu na Śląsku zakończyła się fiaskiem

W listopadzie marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski opuścił szeregi PiS i wraz z trójką radnych przeszedł do Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski”. Podczas kwietniowej sesji sejmiku radni PiS podjęli próbę odwołania go ze stanowiska. Bezskutecznie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pierwszy w Polsce pasywny obiekt administracji publicznej

Ciepło z ziemi, wielkie zbiorniki na deszczówkę, inteligentne rolety reagujące na słońce i wiatr, budki lęgowe w ścianach, fotowoltaika i łąka kwietna na dachu nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jest maksymalnie energooszczędna i przyjazna środowisku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Stwierdzenie nieważności aktu o wyborze pracownika samorządowego a regulacje prawa pracy

Pracownicy samorządowi co do zasady zatrudniani są na podstawie klasycznego modelu umowy o pracę. Z drugiej strony mamy również do czynienia ze stosunkiem pracy, którego podstawą jest akt administracyjny organu. Wobec takich pracowników samorządowych w szczególnych okolicznościach może dojść do podważenia legalności aktu poprzez stwierdzenie jego nieważności (ex tunc). Co w takich sytuacjach z nawiązanym stosunkiem pracy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Czy sztuczną inteligencję możemy poskromić?

Zaloguj się i czytaj więcej

Analiza wniosku o dodatek węglowy

Sytuacja, w której analiza wniosku o przyznanie dodatku węglowego już na wstępie wykazuje, że wnioskodawca wskazał inne źródło ogrzewania niż widniejące w centralnej ewidencji emisyjności budynków, powinna być uznana za wystąpienie wątpliwości co do faktycznego stanu sprawy. A te powinny zostać wyjaśnione przy zastosowaniu ogólnych zasad postępowania dowodowego wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Pierwsza kara nałożona na wspólnotę mieszkaniową przez Prezesa UODO

Kara wyniosła zaledwie ok. 1500 zł, ale w przypadku kolejnych naruszeń Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może nie być już tak pobłażliwy. Warto zapoznać się ze sprawą, aby uniknąć kłopotów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Charakter prawny karty mieszkańca. Czy jest ona legalna?

Karta mieszkańca to popularny instrument mający motywować do rozliczania podatków w miejscu zamieszkania. Okazuje się jednak, że wątpliwości budzi prawny charakter uchwał stanowiących prawne podstawy funkcjonowania takiego programu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Egzekwowanie świadectw charakterystyki energetycznej po zmianach

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub jego części, czyli na ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenie. W kwietniu weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która wprowadziła nowe zasady dotyczące takich świadectw.

Zaloguj się i czytaj więcej

Świadectwa energetyczne. Pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie nowelizacji ustawy regulującej świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Publikujemy kilka z nich. Wszystkie można przeczytać skanując kod QR na dole strony.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kto może wybrać sołtysa?

Czynne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa uprawnionym do głosowania, zaś bierne posiada nieograniczona liczba kandydatów. Wprowadzenie w statutach dodatkowych warunków realizacji prawa wyborczego stoi w sprzeczności z ustawą o samorządzie gminnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Płatność przez aplikację mobilną

Ograniczenie możliwości wnoszenia niższej stawki opłaty jedynie do dedykowanych aplikacji mobilnych powoduje, że taka regulacja jest sprzeczna z zasadą sprawiedliwości społecznej. Takie zastrzeżenie powoduje, że skorzystanie z uprawnienia jest uzależnione od posiadania urządzeń mobilnych, dostępu do internetu i prowadzi do pogorszenia sytuacji osób dokonujących płatności w innej formie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Spójne załączniki to podstawa rozliczenia

Beneficjent dotacji powinien mieć jasność, jakie dokumenty załączyć do sprawozdania, aby rzetelnie wywiązać się z obowiązku rozliczenia otrzymanej dotacji. Załączniki wymienione w treści regulaminu muszą odpowiadać załącznikom wyszczególnionym we wzorze sprawozdania, na podstawie którego miało nastąpić rozliczenie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pokrycie kosztów gospodarowania odpadami

Uchwała o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie zawiera norm prawnych o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Dlatego nie może być ogłaszana w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Uregulowanie praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe

Rząd pracuje nad projektem ustawy o uregulowaniu praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, która przewiduje przyznanie spółdzielniom roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz o nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej

Rządowe Centrum Legislacji pracuje nad nowelą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Spośród licznych zmian prezentujemy te dotyczące starostów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane