Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 8/1378 - kwietnia 22, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Durne lex

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Kolej pod linijkę

Czy CPK w Baranowie kiedykolwiek powstanie? Jaki będzie ostateczny efekt inwestycji kolejowych planowanych przy tej okazji? Po sześciu latach rządowych zapowiedzi te pytania wciąż pozostają otwarte. Mieszkańcy i samorządy protestują, bo choć koleje dużych prędkości przetną ich miasta i zmuszą do przesiedlenia, to pociągi nie będą się u nich zatrzymywać. Jak informuje spółka Centralny Port Komunikacyjny, program kolejowy CPK zakłada budowę blisko 2 tys. km nowych linii (12 odcinków w ramach 10 tzw. szprych). Dla 1,5 tys. km z nich są gotowe albo przygotowywane studia wykonalności, a w przypadku odcinków Warszawa – Łódź i Łódź – Wrocław trwa już projektowanie. W planach są m.in. nowe odcinki kolei dużych prędkości w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu, Pomorzu, Lubelszczyźnie, w województwach kujawsko-pomorskim czy warmińsko-mazurskim.

Zaloguj się i czytaj więcej

Trzy lata od wybuchu pandemii. Miasta w czasach COVID-19

Przyrost naturalny w miastach zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich był najniższy od dekady, a liczba zgonów w 2021 r. o 26 proc. większa niż w 2019 r. Liczba wypadków drogowych zmalała, a średnie roczne stężenie pyłów PM10 w 2020 r. spadło o 13 proc w porównaniu do 2019 r. Te i wiele innych danych oraz wniosków ekspertów można znaleźć w raporcie „Miasta UMP w czasach pandemii COVID-19”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gdynia i UNICEF: wspólnie dla wszystkich dzieci

To jeden z największych projektów społecznych realizowanych w Gdyni w ostatnich latach, zarówno jeśli chodzi o wartość, jak i liczbę zaangażowanych jednostek miejskich i organizacji pozarządowych. We współpracy z UNICEF-em samorząd wspiera dzieci – uchodźców wojennych z Ukrainy, włączając w to całą gdyńską społeczność.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski*

Problematyczna wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów

Czy żądać PIT-ów za rok poprzedni, czy też oświadczeń od byłych nauczycieli o pobieranych przez nich świadczeniach w bieżącym roku? A może żądać również ich aktualizowania po waloryzacji świadczeń oraz wypłaconych trzynastkach i czternastkach? Odpis na fundusz w wysokości 5 proc. dotyczy pobieranych przez nich emerytur, rent oraz świadczeń kompensacyjnych w skali rocznej czy miesięcznej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Sidor*

Nietechniczny przewodnik z zakresu cyberbezpieczeństwa dla JST

Podpowiadamy, jak zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa cybernetycznego w urzędach samorządowych. Przestrzegając określonych zasad organizacje mogą zmniejszyć ryzyko, ochronić dane wrażliwe i osobowe oraz zachować ciągłość działania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Związek Miast Polskich do rządu: przestańcie dyskryminować naszych mieszkańców

Ostatnie zmiany prawne w systemie dochodów własnych spowodowały znaczne ubytki we wpływach z udziału w części podatku PIT, które łącznie w latach 2019–23 wyniosły ponad 60 mld zł, w największym stopniu dotknęły finansów miast – pisze związek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Prawne aspekty nagrywania rozmów

Duże firmy często mają własne infolinie i telefoniczne centra obsługi. Rozmowy z klientami są tam standardowo nagrywane i przechowywane. Jednak także zarządcy lokali komunalnych, administratorzy nieruchomości, jak również zarządy wspólnot mają niekiedy potrzebę, np. w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, nagrywania telefonicznych lub osobistych rozmów z właścicielami lokali lub kontrahentami. Kiedy można nagrać rozmowę? Kiedy należy udostępnić jej zapis?

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Dulak*

Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w miastach

Koncepcja zrównoważonego rozwoju dość dobrze zakorzeniła się w świadomości miast w Polsce. Złośliwi powiedzą, że aż za dobrze, bo stała się słowem wytrychem, którym opisać można wszystko – od pożądanego stanu rozwoju transportu po kondycję finansów publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Drogowe obiekty inżynieryjne traktowane po macoszemu

Tunele, przepusty, obiekty mostowe i towarzyszące im konstrukcje nie były regularnie kontrolowane. A jeśli już kontrole były, to wiele przeprowadzono i udokumentowano nierzetelnie – pisze NIK w raporcie, który na samorządowych zarządcach dróg nie zostawia suchej nitki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Prawie pół miliarda euro dla opolskich samorządów

Jeden z wielu projektów, które władze województwa sfinansują z programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021–2027”, będzie dotyczył małej retencji, retencji przydomowej wód opadowych oraz zielonej i niebieskiej infrastruktury. Prawie połowę wszystkich środków programu regionalnego wydadzą samorządy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowoczesne technologie w gliwickim PEC

Uruchomiona niedawno nowa oczyszczalnia ścieków przemysłowych, farma fotowoltaiczna, dystrybucja ciepła z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji. Miejska spółka lokuje się dziś w gronie najnowocześniejszych firm ciepłowniczych w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

System zintegrowanej dynamicznej informacji przesiadkowej

Gdańsk jako pierwsze miasto w Polsce wprowadza innowacyjne oprogramowanie w komunikacji miejskiej. W pojazdach wyświetlane będą informacje o możliwych przesiadkach na inne środki transportu, zarówno tramwaje, autobusy, jak i pociągi. Dotyczyć one będą nie tylko przystanku, do którego właśnie dojeżdżają pasażerowie, ale również najbliższej okolicy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Muszyna przymierza się do budowy kolejki linowej

Jedno z najpiękniejszych miasteczek południa Polski słynie z pijalni wód, wspaniałych ogrodów, tras pieszych i rowerowych o różnym poziomie trudności, raftingów na rzece Popraw. Ale władzom Muszyny wciąż mało. Kolejny pomysł to kolejka linowa na górę Malnik. Znając determinację burmistrza, realizacja planów jest tylko kwestią czasu. Zresztą wizualizacje stacji już są gotowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Konkurs na dyrektora szkoły. Procedura i najczęstsze naruszenia

Kadencyjność stanowiska dyrektora szkoły powoduje, że co do zasady organ prowadzący jest obowiązany do przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia kandydata do pełnienia tej funkcji. Jednocześnie, mimo że przepisy regulujące postępowanie konkursowe funkcjonują w obrocie prawnym od dłuższego czasu, nadal są trudności z ich prawidłowym stosowaniem. Nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie może wiązać się z poważnymi komplikacjami organizacyjnymi dla organu prowadzącego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ujawnienie wynagrodzenia pracowników szkoły

Osobami pełniącymi funkcje publiczne są nauczyciele – ich wynagrodzenia można ujawnić. Do tej grupy nie zalicza się osób pełniących w szkole funkcje usługowe, takich jak sekretarka, kucharka czy kierownik administracyjny. Oni nie wypełniają zadań publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Pułapka VAT w projektach parasolowych (OZE) i usuwania azbestu

Gminy nie mogą liczyć na pewność prawa podatkowego, którego interpretacje zmieniają się jak w kalejdoskopie. 30 marca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał od dawna oczekiwane orzeczenie w sprawie opodatkowania VAT projektów parasolowych dotyczących OZE.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Kocięcka

Jak przetrwać kontrolę w urzędzie i spółce komunalnej. Część III – wizyta CBA

Wiele podmiotów postanawia zweryfikować czy zarządy spółek komunalnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast dysponują środkami publicznymi racjonalnie i efektywnie. Oprócz radnych posłów, senatorów, Najwyższej Izby Kontroli, takie działania może podejmować Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Społeczne kryteria oceny ofert. Dobre praktyki

Praktyczne stosowanie społecznych kryteriów oceny ofert powinno uwzględniać kilka podstawowych zasad. Przede wszystkim definiując kryteria należy mieć na uwadze ich związek z przedmiotem zamówienia. Nie mogą one funkcjonować w oderwaniu od niego. Warto również zbadać rynek pracy, aby mieć pewność, że zaproponowane kryteria rozwiążą ważne potrzeby społeczne. Konstruując dokumentację zamawiający powinien wykazać się nieszablonowym myśleniem.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr hab. Tomasz Brzezicki*, dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski**

Czy rada gminy musi uchwalić stawki opłaty adiacenckiej?

Warunkiem koniecznym do wydania przez wójta (burmistrza, prezydenta) decyzji ustalającej opłatę adiacencką jest uprzednie działanie organu uchwałodawczego gminy w zakresie określenia stawek tej opłaty. Zarówno w orzecznictwie, jak i literaturze przedmiotu nie ma zgody co do tego, czy rada gminy ma obowiązek podjęcia takiej uchwały.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane