Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 2/1372 - stycznia 28, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

O pamięci

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Stoi na stacji cena paliwa

Choć 1 stycznia stawka VAT na paliwa powróciła z 8 proc. do 23 proc., ceny na stacjach benzynowych pozostały bez zmian. Część samorządowców uważa, że na przełomie roku miał miejsce „cud nad dystrybutorami”. Ich zdaniem to efekt wcześniejszego zawyżania cen przez PKN Orlen – spółkę Skarbu Państwa, która kontroluje hurtowy rynek paliw.

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządowcy: Walczymy o pieniądze dla mieszkańców

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma otworzyć drogę do wypłaty Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. A samorządowcy z całej Polski wysłali do prezydenta Andrzeja Dudy list otwarty, w którym domagają się podjęcia działań odblokowujących KPO.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Rok wielkich wydarzeń we Fromborku

Turniej Miast Kopernikańskich, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Bieg Copernicusa, Festiwal Nauki i Sztuki Copernicus Open i wiele mniejszych wydarzeń zaplanowano w mieście, w którym mieszkał najwybitniejszy polski astronom. O budowaniu wyjątkowej oferty turystycznej opowiada burmistrz Zbigniew Pietkiewicz.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Toruń gotowy na 550. urodziny swego rodaka Mikołaja Kopernika

Senat RP przychylając się do prośby władz Torunia, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i toruńskiego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 16 listopada 2022 r. ogłosił, że rok 2023 będzie Rokiem Mikołaja Kopernika. Z tej okazji miasta kopernikańskie – jak między innymi można to przeczytać w wywiadzie z burmistrzem Fromborka Zbigniewem Pietkiewiczem – intensywnie przygotowują programy imprez rocznicowych, aby godnie uczcić rocznicę urodzin wielkiego polskiego astronoma.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Warmińsko-mazurskie gminy zadbają o przyszłość regionu

Być może jeszcze w I kwartale warmińsko-mazurskie samorządy zaczną korzystać ze środków unijnych przewidzianych w regionalnym programie operacyjnym. Władze województwa oczekują projektów w zakresie mobilności, dostępności transportowej, walki ze skutkami zmiany klimatu i troski o walory przyrodnicze oraz efektywności energetycznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Rokicki*, Michał Zastrzeżyński**

Elementarz zamawiającego

Kodeks dobrych praktyk ma pomóc pracownikom urzędu, którzy są zobowiązani do stosowania prawa zamówień publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Sidor

Kształtowanie polityki cyberbezpieczeństwa na poziomie samorządu

Postępujący udział technologii informatycznych w codziennym życiu oraz oczekiwania społeczne odnośnie do ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia spraw powodują, że samorządy zmuszone są implementować najnowsze osiągnięcia informatyczne. Obywatele oczekują e-usług. Również wymiana informacji pomiędzy urzędami centralnymi i lokalnymi wymaga właściwego funkcjonowania e-administracji. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji staje się kluczowym wyzwaniem. Rozpoczynamy cykl tekstów poświęconych cyberbezpieczeństwu w JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Wilk*

Kontrowersje wokół unieważnienia powołania dyrektora warszawskiego teatru

Duże kontrowersje wywołało rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego, unieważniające zarządzenie powołujące dyrektora Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy. Warto się temu przyjrzeć w oderwaniu od politycznego aspektu sprawy. Rozstrzygnięcie stanowi niepokojącą ingerencję w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powoływania dyrektorów instytucji kultury.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Jak zmusić sąsiada, żeby zaczął ogrzewać swój lokal

Wysokie ceny energii sprawiają, że coraz częstsze są apele o oszczędzanie, również na ogrzewaniu. O ile w domach jednorodzinnych temperatura w pomieszczeniach to wyłączna sprawa właściciela, o tyle w budynkach wielolokalowych już tak nie jest. Właściciel, który znacząco ogranicza ogrzewanie swojego lokalu, naraża sąsiadów na dodatkowe i nieuzasadnione koszty. Jak nakłonić go do włączenia ogrzewania?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Eksperyment niezwykle udany

Utworzenie GZM korzystnie wpłynęło na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji. Wzbogacono ofertę połączeń, w tym linii metropolitalnych – pisze NIK w raporcie pokontrolnym. Metropolia przyjęła właśnie strategię rozwoju do roku 2027, w której nie tylko definiuje stojące przed nią wyzwania, ale i precyzyjnie diagnozuje słabe strony. To ciekawy, zarazem bardzo pouczający dokument.

Zaloguj się i czytaj więcej

Elbląski EPEC inwestuje w poprawę efektywności energetycznej

Nowa elektrociepłownia, farma fotowoltaiczna, likwidacja węzłów grupowych – to najważniejsze inwestycje realizowane przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka w 100 proc. należy do miasta Elbląg.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Ogromne zainteresowanie budową spalarni odpadów komunalnych

Zaloguj się i czytaj więcej

Kasper Jakubowski

Czwarta przyroda. Szansa na bardziej „zielone miasto”

Zwykle ich nie zauważamy. Tysiące małych drzewek i krzewów, często ledwie wychodzących z ziemi. Wśród nich klony, wierzby, jesiony, dęby czy ałycze (pospolite mirabelki). Traktowane pogardliwe i nazywane samosiejkami. Dziś są nadzieją dla miast. Przyroda ma trwałe, sprawdzone w toku ewolucji rozwiązania adaptacji. Jest w stanie kolonizować nieprzyjazne przestrzenie. Zamiast wycinać „chaszcze” warto włączać je do zieleni miejskiej. Bo przyszłością są rozwiązania oparte na tzw. czwartej przyrodzie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Lublin zbuduje kryty tor żużlowy

Wielki obiekt sportowy powstanie w dolinie Bystrzycy w Lublinie i pomieści 18,5 tys. widzów. Nie będzie to wyłącznie tor żużlowy, ale wielofunkcyjny stadion pozwalający organizować zawody lekkoatletyczne, mecze siatkówki czy koszykówki, a także wyścigi kartingowe czy motocrossowe. Miasto ma już gotową koncepcję i wybrało wykonawcę dokumentacji projektowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ministerstwo Finansów: Sytuacja samorządów jest stabilna

Na koniec listopada ub. roku budżety JST, mimo planowanych na 2022 r. deficytów, wykazały znaczne nadwyżki budżetowe (w sumie 14,2 mld zł) oraz nadwyżki operacyjne (36,5 mld zł).

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Sroka*

Ewolucja budżetu obywatelskiego w Polsce. W kierunku deliberacji czy plebiscytu?

Wolnej, konkluzywnej, deliberacyjnej dyskusji nie zastąpi konkurs projektów, a prowadzony wyłącznie w ten sposób budżet obywatelski nie może być konsekwentnie uznawany za partycypacyjny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski*

Etyczna sztuczna inteligencja

Zaloguj się i czytaj więcej

Dzwony mogą bić, ale przed mszą

Zgodnie z art. 156 ust. 2 prawa ochrony środowiska, zakaz stosowania instalacji nagłaśniającej określony w art. 156 ust. 1 nie dotyczy uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym. Wyjątek ten nie odnosi się do „kultu religijnego”, ale do „uroczystości i imprez” z tym kultem związanych. Wygrywanie przez elektroniczne dzwony melodii, które nie są związane z nabożeństwem czy wykonywaniem innych czynności religijnych w ramach kultu publicznego, nie stanowi dozwolonego wyjątku od zakazu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rada gminy a kompetencje burmistrza

Ustawa o samorządzie gminnym determinuje sytuację prawną oraz zakres kompetencji, kierunków oraz prawnych form działania organów gminy. Rada bez ustawowego upoważnienia nie może ingerować w zakres zdań wykonywanych przez organ wykonawczy, czyli burmistrza. Burmistrz nie jest zobligowany konsultować z radą wszelkich decyzji, które będą miały konsekwencje dla budżetu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nagroda specjalna od wójta

Rada gminy, przyznając nagrody specjalne, musi uregulować zasady i tryb ich przyznawania. Nie może poprzestać na ogólnikowym sformułowaniu warunków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Zygmunt*

Skutki zmiany organu prowadzącego szkoły niepublicznej dla obowiązku zwrotu dotacji oświatowej

Organ prowadzący szkołę niepubliczną czy przedszkole może zostać zmieniony na przykład w wyniku połączenia spółek prawa handlowego. Takie zdarzenie rodzi skutki między innymi dla obowiązku zwrotu dotacji otrzymanej od JST. Bowiem zgodnie z orzecznictwem to organ prowadzący – a nie szkoła czy przedszkole – jest stroną w postępowaniu administracyjnym, zatem przykładowo jest zobowiązany do zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Sprawozdanie Prezesa UODO. Wnioski dla samorządów

Ze sprawozdania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że przybywa skarg na administrację publiczną w związku ochroną danych osobowych. Rośnie też aktywność mieszkańców, którzy stają się świadomi swoich praw. Warto jednak zauważyć, że sądy administracyjne coraz częściej uchylają decyzje tego organu nadzorczego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Komu gmina powinna zapewnić mieszkanie?

Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Wyjaśniamy komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do gminnego lokalu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Dec*

Opinia czytelnika: Dieta radnego to nie tylko zwrot utraconych zarobków

Sądy administracyjne wydając orzeczenia dotyczące diet radnych w ostatnich miesiącach posunęły się moim zdaniem zbyt daleko. Mam na myśli w szczególności dwa wyroki (choć być może jest ich więcej) – dotyczące gminy Krzywcza i wiejskiej gminy Przeworsk, gdzie uznano, że dieta radnego jest zwrotem kosztów za utracone dochody, a chory radny swojej funkcji nie pełni.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane