Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 1/1371 - stycznia 14, 2023

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Czarne łabędzie

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządowiec roku 2022 dr Marcin Krupa

Żadne z największych polskich miast nie przeszło w XXI wieku tak wielkiej przemiany jak Katowice. Marcin Krupa, prezydent tego miasta, dał przemianie twarz, energię młodości, profesjonalne podejście i konsekwencję. Miniony rok, w którym Katowice stały się światowym centrum polityki miejskiej, pokazał, że kierunek przemian obrany wiele lat temu przez władze miasta był bardzo dobrze przemyślany.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Każdy będzie miał szansę dotknąć i posmakować świata nauki

Tytuł Europejskiego Miasta Nauki nie jest tylko ładnie brzmiącą frazą, która pozwoli nam lepiej promować miasto i uczelnie. Oznacza on ogromną intensyfikację działań na rzecz mieszkańców, studentów i pracowników naukowych. Chcemy, by nauka przestała być elitarną domeną niewielkiej grupy ludzi i stała się dobrem powszechnym – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Sztop-Rutkowska*

Czas na partycypację

Do tej pory władza lokalna oceniana była głównie przez pryzmat inwestycji. Budowanie infrastruktury drogowej, gmachów użyteczności publicznej czy stadionów gwarantowało realny i przeliczalny efekt podejmowanych decyzji. W sytuacji zbliżającego się kryzysu finansowego, jak również zagrożeń płynących ze zmian klimatycznych zasadne staje się pytanie, na czym będzie budowany sukces samorządowców, jak będą postrzegać swoją rolę i za co będą ich doceniać mieszkańcy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządowcy przeciwko agresji

Członkowie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w liście otwartym wyrażają swój sprzeciw wobec narastającej agresji słownej i agresji fizycznej w stosunku do włodarzy miast i gmin w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Fundusze europejskie odmienią Śląsk

Województwo śląskie ma być nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce – będącej efektem odpowiedzialnej transformacji – zapewniającym możliwości rozwoju mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku. Osiągnięcie tego celu mają wspomóc środki unijne, między innymi z programu regionalnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szymon Więsław*

Każda gmina ma swoje wyzwania

Gdzie jest najwyższy odsetek przedszkolaków? Dlaczego w niektórych gminach zużywa się więcej wody na jednego mieszkańca? Gdzie wytwarza się najwięcej odpadów? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi – wraz z ilustracjami – można znaleźć w Systemie Monitorowania Usług Publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Kiedy naruszenie statutu skutkuje nieważnością uchwały?

Organy stanowiące JST muszą działać w ramach i w granicach prawa. Prawem są też statuty gmin, powiatów i województw – ich naruszenie może skutkować nieważnością uchwały.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maria Młotkowska

Korzyści z mediacji administracyjnej

Po pięciu latach funkcjonowania przepisów o postępowaniu mediacyjnym widać, że obywatele nie są zainteresowani takim rozwiązywaniem sporów. Rodzi się zatem pytanie, dlaczego nie korzystamy w praktyce z instytucji, która przynosi korzyści administracji publicznej i klientom urzędu?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Fornalczyk

Działania spółki w przypadku niewypłacenia jej rekompensaty w ramach konstrukcji powierzeniowej

„Zarządzanie spółką komunalną niesie szereg wyzwań i stanowi ścieżkę do nieprzerwanego pasma sukcesów osobistych, jak również zawodowych. Tymczasem znów musiałem walczyć o swoje z miastem” – takie zdanie usłyszałem od jednego z członków zarządu, który właśnie zakończył kolejny rok prowadzenia spółki wykonującej obowiązek świadczenia usług publicznych nałożonych na nią przez gminę. Co miał na myśli?

Zaloguj się i czytaj więcej

Fundusz Autobusowy zdaje egzamin

NIK sprawdziła wykorzystanie środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w woj. pomorskim. Doszła do wniosku, że cel jego powołania został osiągnięty – białe plamy transportowe znikają. Przekazywanie dotacji odbywa się jednak z problemami, szwankuje też sprawozdawczość.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Pejzaż z kominem

W 2023 roku w kolejnym numerach „Wspólnoty” będziemy przyglądać się sektorowi ciepłowniczemu. Przedstawimy sytuację miejskich spółek, opiszemy bieżące inwestycje, zaprezentujemy innowacje. Jak wygląda dziś krajobraz na tym rynku?

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

W szarej strefie

Kryzys energetyczny i nadejście zimy sprawiły, że działania na rzecz czystego powietrza zeszły na dalszy plan. W efekcie ograniczenie niskiej emisji odsuwa się w czasie. Do tego dochodzą zanieczyszczenia komunikacyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Centrum Przesiadkowe Gliwice już działa

Nowoczesny kompleks otwarto na początku grudnia. Połączył transport kolejowy z systemem przystanków autobusów miejskich i regionalnych, a wkrótce też dalekobieżnych i międzynarodowych. Kosztował aż 200 milionów złotych i jest pełen ekologicznych rozwiązań.

Zaloguj się i czytaj więcej

15 nowych miast na mapie Polski

Premier Mateusz Morawiecki wręczył akty nadania praw miejskich oraz klucze do miast. Jak zauważył, w większości przypadków nadanie statusu miasta to przywrócenie praw odebranych m.in. w wyniku carskich represji po powstaniu styczniowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Turyści wrócili nad polskie morze

Gdynia przeanalizowała popandemiczne ożywienie. W punkcie Informacji Turystycznej tylko od 1 czerwca do 31 sierpnia ub. roku obsłużono aż 16,5 tys. turystów, w tym 3 tys. z zagranicy. Wzrasta zainteresowanie Bałtykiem wśród obywateli Czech.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Ustalenie wynagrodzenia wójta z mocą wsteczną

Ustalanie wysokości wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta z uwagi na to, że dotyczy bezpośrednio wydatkowania środków publicznych, budzi emocje wśród społeczności lokalnej. Ale nie tylko mieszkańców, również radnych. A co dopiero gdy ustalenie wynagrodzenia następuje z mocą wsteczną, z którą nierzadko jest związane wysokie wyrównanie dla włodarza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Trybunał o zatrzymywaniu prawa jazdy przez starostów

Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczącego podstaw wydawania przez starostów decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewozili pasażerów w liczbie większej niż dopuszczalna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Informacja o realizacji uchwał

Ustawodawca konstruując podział zadań pomiędzy organem stanowiącym a wykonawczym powiatu postanowił, że to zarząd jako organ kolegialny wykonuje uchwały rady. Zatem odpowiedzialność za ich wykonywanie ponosi zarząd powiatu w całości jako organ kolegialny, a nie wybrani jego członkowie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zasłużony nie zaparkuje za darmo

Zakres ustawowego upoważnienia przysługującego radzie miasta przy ustalaniu strefy płatnego parkowania nie upoważnia jej do modyfikowania katalogu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłat za parkowanie. Katalog ten osób jest zamknięty, a jego modyfikacja może nastąpić wyłącznie na drodze ustawowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirella Lechna-Marchewka*

Zmiany umowy o zamówienie publiczne

Ograniczenie swobody kontraktowania w zamówieniach publicznych dotyczy nie tylko braku dowolności w wyborze kontrahenta, ale także zmian do zawartej umowy. Należy je rozpatrywać wyłącznie w kontekście celu realizowanego przez przepisy o zamówieniach publicznych, tj. zapewnienia wykonawcom z UE równego dostępu do rynku zamówień. Po wejściu w życie nowelizacji z 2019 roku, która uchyliła zakaz zmiany umowy, zamawiający zyskali swobodę w jej modyfikacji, ale w pewnych granicach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Kompetencje „policyjne” przewodniczącego rady gminy

Prowadzenie obrad sesji rady w większości nie sprawia trudności organizacyjnych, choć wymaga sporego zaangażowania. Zdarza się jednak, że w związku z poruszanymi przez radnych drażliwymi społecznie tematami posiedzenie wzbudza szczególne zainteresowanie i emocje. Może dojść do sytuacji, że przewodniczący będzie musiał podejmować trudne decyzje z zakresu „policji sesyjnej”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Wybrane problemy dotyczące uchwał w sprawie wynagradzania nauczycieli

W 2022 roku duża część rad gmin uchwalała regulaminy wynagradzania nauczycieli, decydowała również w kwestiach związanych z ich bieżącą pracą. Wiele nie ustrzegło się od błędów, co skutkowało dużą, jak na normalne warunki, liczbą rozstrzygnięć wojewodów. Przedstawiamy i omawiamy najczęstsze błędy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pomysł posłów PiS na wyższą frekwencję w wyborach

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu wyborczego. Poprzez zmianę wielkości obwodów chcą wpłynąć na zwiększenie frekwencji w tegorocznych (i przyszłych) wyborach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane